Już od 1 października 2018 r. nastąpiła pełna elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (dalej: RDF). Choć nowa procedura obowiązuje już kilka lat, to przedsiębiorcy wciąż mierzą się z problemami związanymi z praktycznym zastosowaniem przepisów. Dotyczy to m.in. składania e-podpisów. Należy bowiem pamiętać, że ich złożenie następuje z automatycznym zapisem daty i godziny. Łatwo więc odtworzyć czas podjętych czynności związanych z zamknięciem roku obrotowego. Jeżeli nie będzie on zgodny z przepisami, może to doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorców.