W fazie opiniowania w Rządowym Centrum Legislacji jest długo wyczekiwany projekt nowelizacji tzw. ustawy antyzatorowej, czyli ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło prace nad założeniami nowej ustawy antyzatorowej po dwóch latach funkcjonowania obecnych przepisów. Nowelizacja ma być odpowiedzią na głosy przedsiębiorców, prawników oraz przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy wskazywali obszary wymagające usprawnienia i modyfikacji.