Sprawa dotyczyła prawa do odliczenia VAT w gminie. We wniosku o interpretację z sierpnia 2021 r. wyjaśniła, że planuje rozbudować lokalne targowisko. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni, wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz utwardzonych miejsc handlowych, z markizami.

Gmina podkreśliła, że nowe stanowiska będą wynajmowane przedsiębiorcom na podstawie umów najmu lub dzierżawy. Warunkiem ich objęcia będzie zaś uiszczenie tzw. opłaty rezerwacyjnej wynikającej z umowy zawieranej pomiędzy gminą – właścicielem targowiska – a najemcami. Alternatywnie rozważane jest też wydzierżawienie terenu targowiska operatorowi wyłonionemu w przetargu, który będzie podnajmował targowiska lokalnym przedsiębiorcom.