W myśl nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która zostanie najprawdopodobniej w czwartek wieczorem uchwalona przez Sejm, znajdą się w niej nowe art. 21a–art. 21g, dające Bankowi Gospodarstwa Krajowego możliwość wspierania przedsiębiorców dotkniętych rosyjską agresją na Ukrainę. Na podstawie tych przepisów BGK powoła Fundusz Gwarancji Kryzysowych, z którego finansowane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Preferencje podatkowe dla pomagających uchodźcom

Powołanie Funduszu ma służyć zapewnieniu płynności finansowej oraz finansowania inwestycji w związku ze skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Gwarancja BGK będzie obejmowała 80 proc. kwoty kredytu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać udzielona w wysokości do 90 proc. Okres gwarancji wyniesie maksymalnie 6 lat, nie mniej niż 3 miesiące.