Obowiązki administracyjne zostaną przeniesione na instytucje finansowe. Taką zmianę zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Czytaj więcej

Ulga dla klasy średniej – komu przysługuje i jak ją liczyć

Projekt ułatwia m.in. pracodawcom prowadzącym PPE czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową. Teraz wymaga to zawarcia porozumienia z reprezentacją pracowników, a staje się ono skuteczne dopiero z chwilą jego rejestracji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu