Ambicją Starego Kontynentu pozostaje wciąż budowanie wspólnej atrakcyjnej przestrzeni do życia. Bądź częścią tego procesu i konsultuj z nami projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Jakie są cele Programu?

Program stanowi kontynuację i rozwinięcie dwóch wcześniejszych Programów współfinansowanych z UE, wspierających badania, rozwój i innowacje w Polsce - Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój. W perspektywie lat 2021 – 2027 chcemy nie tylko wzmacniać już osiągnięte efekty, ale odpowiadać również na nowe wyzwania takie jak transformacja energetyczna, przyspieszająca bez przerwy rewolucja technologiczna i komunikacyjna czy wreszcie niespotykany od dekad kryzys wywołany Covid-19.

Naszym założeniom odpowiadają cele, które stawiamy przed Programem:

• zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,

• wzrost konkurencyjności sektora MŚP,

• rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości,

• transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Te i inne przestrzenie rynku, nie tylko w dobie pandemii, ale przede wszystkim po jej zakończeniu, wymagają rozmów, wymiany doświadczeń, wskazania bieżących potrzeb i oczekiwań oraz realnych problemów. Mimo trwającej pandemii konieczne są nowe inwestycje, które pomogą z niej wyjść, wpłyną na lepszą, nowoczesną gospodarkę przyszłości. Role zasadnicze mają więc odegrać: potencjał środków unijnych, potencjał instytucji państwowych, ale także otwarty dialog, dyskurs z partnerami społecznymi.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Konsultacje społeczne, w których każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, zaprezentować swoje sugestie czy pomysły są więc niezwykle istotne w kontekście precyzyjnego i odpowiadającego na potrzeby polskiej gospodarki budżetu finansowania.

Finansowanie projektów planujemy zarówno przez dotacje, jak i gwarancje dla kredytów bankowych czy wejścia kapitałowe. Z tych instrumentów korzystać będą mogły firmy, przede wszystkim małe lub średnie, a także organizacje badawcze, konsorcja firm i jednostek naukowych oraz instytucje otoczenia biznesu.

Konsultuj z nami! Twój głos ma znaczenie!

W rankingu innowacyjność państw europejskich Polska określana jest jako moderate innovator, co oznacza, że mimo już dokonanej pracy, zainwestowanych środków, stopniowej poprawy poziomu innowacyjności, mamy wciąż sporo do zrobienia.

Chcemy jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb potencjalnych klientów – dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach, zgłaszania uwag, pytań i propozycji. To najlepszy moment, żeby wykorzystać doświadczenia wszystkich zainteresowanych do tworzenia finalnej wersji programu.

Do udziału w konferencji oraz zgłaszania uwag zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu oraz partnerów społecznych.

Nie czekaj i dołącz do nas już teraz!

Już 10 marca 2021 r. organizujemy konferencję otwierającą konsultacje! Wystarczy wejść na stronę https://www.poir.gov.pl/2021-2027 i wypełnić formularz rejestracyjny.

Natomiast od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. w trakcie konsultacji społecznych online czekamy na Państwa sugestie, opinie czy pomysły dotyczące naszego projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Projekt programu i formularz konsultacyjny będą dostępne na stronie https://www.poir.gov.pl/2021-2027  od 10 marca 2021.

Materiał Promocyjny