Zdolność kredytowa, czyli jak zwiększyć szanse na pożyczkę online

Niezależnie od tego, czy składa się wniosek o ogromny kredyt hipoteczny w banku, czy też o szybkie pożyczki online, to powodzenie całej transakcji będzie zależeć od zdolności kredytowej. Czym ona jednak tak naprawdę jest i jak się ją wylicza? W jaki sposób można zwiększyć swoją zdolność kredytową, aby otrzymać pożyczkę internetową?

Aktualizacja: 10.10.2021 20:13 Publikacja: 24.03.2021 12:25

Zdolność kredytowa, czyli jak zwiększyć szanse na pożyczkę online

Czym jest zdolność kredytowa?

Tak naprawdę nie ma jednej precyzyjnej i uniwersalnej definicji zdolności kredytowej. Uogólniając, ten termin służy do określenia tego, czy dana osoba będzie w stanie spłacić określone zobowiązanie finansowe w danym czasie.

Mówiąc prościej, pożyczkodawca szacuje zdolność kredytową potencjalnego klienta po to, by ustalić, czy będzie on miał możliwość spłacenia pożyczki w danym terminie. Odpowiednia zdolność kredytowa jest więc konieczna do tego, aby otrzymywać pożyczki online. Jej brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku pożyczkowego.

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Nie ma jednego sposobu obliczania zdolności kredytowej. Tak naprawdę zdolność kredytowa jest szacowana, a przy jej liczeniu operuje się pewnymi uproszczeniami i rachunkiem prawdopodobieństwa.

Szacowanie zdolności kredytowej obejmuje szereg czynników, które dzieli się na ilościowe i jakościowe. Te pierwsze to konkretne liczby, np. poziom zarobków. Czynniki jakościowe biorą zaś pod uwagę np. to, czy dana osoba jest kawalerem, czy też ma zawarty związek małżeński.

W praktyce oznacza to, że ten sam klient u dwóch różnych pożyczkodawców może mieć zdolność kredytową oszacowaną na innym poziomie. Wszystko zależy tu od tego, co dany pożyczkodawca bierze pod uwagę przy szacowaniu zdolności kredytowej i jak działa stosowny algorytm obliczający ten parametr.

W sieci można też znaleźć szereg kalkulatorów pożyczkowych. Wystarczy w nich podać kilka danych, by uzyskać informację na temat szans uzyskania danego zobowiązania finansowego. Trzeba przy tym mieć świadomość, że takie kalkulatory ukazują tylko ogólne informacje, a finalne znaczenie ma zdolność kredytowa obliczana bezpośrednio przez pożyczkodawcę.

Dlaczego pożyczkodawcy online łagodniej podchodzą do zdolności kredytowej?

Pozabankowe instytucje pożyczkowe są znacznie bardziej przychylne klientowi przy obliczaniu zdolności kredytowej niż banki. Przykładowo banki pod uwagę biorą tylko niektóre źródła dochodów, najlepiej te pochodzące z umowy o pracę na czas nieokreślony.

Z kolei instytucje pożyczkowe online przy obliczaniu zdolności kredytowej zwracają uwagą na praktycznie wszystkie ewidencjonowane źródła dochodów, w tym chociażby dochody uzyskiwane z umów o zlecenie lub dzieło. Zdarza się też, że internetowi pożyczkodawcy akceptują dochody uzyskiwane ze świadczeń socjalnych, w tym programu 500+.  Instytucje pożyczkowe zadają też znacznie mniej pytań, a więc zwracają uwagę na mniej czynników niż bank. Między innymi z tych powodów u internetowych pożyczkodawców pieniądze zwykle można otrzymać znacznie prościej niż w bankach.

Co równie istotne, pozabankowi pożyczkodawcy zazwyczaj nie wymagają udokumentowania swoich dochodów, a szybkie pożyczki są przyznawane na oświadczenie. Po prostu klient deklaruje we wniosku o pożyczkę wysokość swych zarobków. Tymczasem banki zwykle wymagają od klientów potwierdzenia wysokości uzyskiwanych dochodów, np. przez zaświadczenie od pracodawcy.

Odmienne podejście do tej kwestii wynika z paru przyczyn. Po pierwsze banki działają na mocy prawa bankowego, a instytucje pożyczkowe na bazie innych przepisów. Po drugie banki celują w kredyty o dużej wartości, a internetowi pożyczkodawcy specjalizują się w pożyczkach opiewających na relatywnie niskie kwoty.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Choć zdolność kredytową wylicza się na przeróżne sposoby, to jednak większość metod bierze pod uwagę kilka najistotniejszych parametrów. Instytucje pożyczkowe zwracają uwagę zwłaszcza na:

Wysokość dochodów — im większe zarobki, tym większe kwoty dana osoba jest w stanie spłacić. Pewne znaczenie ma też rodzaj umowy. Im stabilniejsze zatrudnienie (np. umowa o pracę), tym zdolność kredytowa wyższa.

Wysokość wydatków — im większe koszty dana osoba ponosi z tytułu utrzymania rodziny i gospodarstwa domowego, tym niższa jest zdolność kredytowa. Znaczenie ma tu między innymi liczba osób w gospodarstwie domowym.

Występowania innych zobowiązań finansowych — negatywnie na zdolność kredytową wpływają wszelkie aktywne zobowiązania, np. inna pożyczka, czy karta kredytowa.

Pożyczkodawcy na bazie statystyk, przy ocenianiu zdolności kredytowej biorą też pod uwagę płeć, wiek, wykształcenie, status cywilny, rodzaj wykonywanej pracy i podobne czynniki. Należy mieć na uwadze, że zdolność kredytowa zawsze jest obliczana w odniesieniu do konkretnych warunków pożyczki, a zwłaszcza wysokości pojedynczej raty.

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytową można zwiększyć na parę sposobów. Niemniej zawsze trzeba być uczciwym wobec pożyczkodawcy. Czasem pojawia się pokusa, by np. zawyżyć osiągane zarobki, celem zwiększenia zdolności kredytowej. To może jednak przynieść skutki odwrotne do zamierzonych, gdyż pożyczkodawcy potrafią wykrywać nieprawdziwe informacje. Gdy zaś niewiarygodne dane zostaną wykryte, to poziom zaufania pożyczkodawcy wobec pożyczkobiorcy maleje.

Wśród skutecznych sposobów na poprawę zdolności kredytowej pojawia się:

Pozbycie się dotychczasowych zobowiązań finansowych. Jeśli ma się jeszcze np. ostatnią ratę do spłacenia za zakupy ratalne, to można spłaty dokonać z wyprzedzeniem. Wtedy to zwiększy się bieżącą zdolność kredytową i szansę na uzyskanie pożyczki online. Warto też zastanowić się nad pozbyciem kart kredytowych i podobnych rozwiązań, zwłaszcza jeśli się z nich nie korzysta. Każde, nawet potencjalne zobowiązanie finansowe obniża bowiem zdolność kredytową.

Zmianę parametrów pożyczki. To zwykle najprostszy sposób na poprawę zdolności kredytowej i uzyskanie finansowania. Ten sposób polega na obniżeniu wartości pożyczki, o jaką się aplikuje lub też rozbicie jej na większą liczbę rat. Często pożyczkodawcy online sami proponują takie rozwiązanie i np. sugerują zaciągnięcie pożyczki o nieco niższej wysokości.

Składanie wniosku pożyczkowego do jednej firmy jednocześnie. Wydawać by się mogło, że im więcej wniosków o pożyczkę się złoży, tym większa szansa na to, że gdzie otrzyma się akceptacja. To jednak błędne założenie. Instytucje finansowe wymieniają się bowiem informacjami na temat tego, kiedy klienci składali u nich wnioski o finansowanie. Jeśli takich wniosków w krótkim czasie było dużo, to negatywnie odbija się to na aktualnej zdolności kredytowej.

Podawanie informacji o wszystkich dochodach. Jeżeli np. w pracy otrzymuje się stałą pensję oraz cykliczne premie, to we wniosku pożyczkowym należy podać zsumowaną kwotę. Gdy zaś dochody otrzymuje się z kilku źródeł, to również należy je zsumować. Warto zauważyć, że zazwyczaj pożyczkodawcy online pytają o dochody netto.

Należy też pamiętać, że zdolność kredytowa jest dynamiczna. Sposoby jej wyliczania się stale zmieniają, podobnie jak i sytuacja klienta. Jeśli więc jednego dnia nie uzyskało się pożyczki, to sytuacja ulec zmianie w innym terminie.

Czym zdolność kredytowa różni się od historii kredytowej?

Podczas aplikowania o pożyczki online należy mieć nie tylko odpowiednią zdolność kredytową, ale też dobrą historię kredytową. Należy wiedzieć, że zdolność kredytowa to nieco szersze pojęcie. Mówi ona o tym, czy dana osoba ma realne szanse na to, by spłacić zobowiązanie.

Historia kredytowa wskazuje zaś na to, czy pożyczkobiorca wykazywał się rzetelnością przy spłacie wcześniejszych zobowiązań finansowych. Informuje ona pożyczkodawcę o tym, czy jej potencjalny klient spłacał poprzednie pożyczki w ustalonych terminach. Jeśli tak, to poziom zaufania jest wyższy, a za tym rosną szanse na uzyskanie finansowania.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej, często pod uwagę bierze się również historię kredytową. Wyrażenie zgody na weryfikację historii kredytowej w BIK i BIG jest dobrowolne. Jednak brak wyrażenie takiej zgody zwykle kończy się odrzuceniem wniosku o pożyczkę.

Co trzeba wiedzieć o pożyczkach bez zdolności kredytowej?

W sieci czasem natknąć można się na tzw. pożyczki bez zdolności kredytowej. Tego typu produkty pożyczkowe są dość paradoksalne. Brak zdolności kredytowej oznacza przecież, że pożyczkobiorca nie będzie miał możliwości terminowego spłacenia zobowiązania. To zaś narazi go na dodatkowe koszty, np. odsetki karne.

Należy więc bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu pożyczek internetowych. Tym bardziej że często są one przyznawane pod warunkiem przedstawienia zabezpieczeń, np. żyrantów lub zastawu. Zaciągnięcie pożyczki bez zdolności kredytowej może więc okazać się wysoce ryzykowne.

Finanse
Glapiński: Nikt nie powinien mówić ludziom jak żyć, że muszą jeździć rowerami
Finanse
Metale szlachetne mogą zyskiwać na wartości. Co z dolarem?
Finanse
W płatnościach rewolucja, ale Polacy i tak wolą gotówkę
Finanse
Lira tanieje i tanieć nie przestanie. Urlop w Turcji za grosze?
Finanse
Inwestorzy znów wierzą w złotego