W najnowszej wersji rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii Covid-19, wsparcie udzielane przedsiębiorcom z 46 branż (m.in. hotelarskiej, turystycznej, filmowej, fotograficznej, rekreacyjnej i rozrywkowej) zostało rozszerzone o 17 kolejnych. Po nowelizacji mogą się o nie starać się także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej obejmującej sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuterię. Pomoc została także skierowana do mikrofirm prowadzących działalność gospodarczą w branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz wynajmu maszyn. Pomoc otrzymają także fryzjerzy i kosmetyczki. A także firmy działające w branży pasażerskiego transportu lotniczego.

Od wtorku 4 maja przedsiębiorcy mogą starać się o ulgę w składkach ZUS i 2080 zł postojowego. Zmieniają się na korzyść biznesu zasady przyznawania wsparcia.

Czytaj też: Jakie zwolnienie ze składek ZUS od 4 maja

Warunkiem umorzenia składek ZUS jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 listopada 2020 r. i spadek obrotów o 40 proc. liczony z jednego z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do poprzedniego miesiąca analogicznego miesiąca poprzedniego roku, września, a nawet lutego 2020 r., czyli jeszcze sprzed pandemii.

Wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS będzie można złożyć do 30 czerwca. Przedsiębiorcy z 46 branż korzystających dotychczas z tej pomocy będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie nawet po raz czwarty i piąty (razem z muzeami działającymi z kodem PKD 91.02.Z, które zostały przywrócone na listę uprawnionych do wsparcia). Przedsiębiorcy z nowych 17 branż będą mogli ubiegać się o zwolnienie tylko za kwiecień. Do określenia, w jakiej branży dany przedsiębiorca prowadzi działalność, będzie brany pod uwagę wpis określający przeważającą działalność 31 marca 2021 r.

Przedsiębiorcy ze wskazanych w rozporządzeniu branż starający się o 2080 zł świadczenia postojowego będą musieli udowodnić spadek obrotów o 40 proc. na tych samych zasadach jak starający się o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS, czyli nawet w porównaniu z lutym 2020 r.

Podstawa prawna: DzU z 16 kwietnia 2021, poz. 713