Jakie są źródła finansowania działalności gospodarczej?

Prowadzenie własnej firmy nie jest łatwe, szczególnie w początkowym etapie działalności niezbędne jest poczynienie konkretnych inwestycji. Jednak chcąc się dostosować do konkurencji, należy stawiać na rozwój. Dlatego tak ważne jest finansowanie działalności gospodarczej. Można zdecydować się na wykorzystanie własnych środków, ale jednak nie każda firma takie posiada. Coraz więcej firm wybiera więc zewnętrzne źródła finansowania, wykorzystując przy tym koniunkturę. W przypadku wybrania finansowania z własnych środków może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej firmy, a nawet doprowadzić do jej upadku. Według badań przeprowadzonych w 2018 roku i przedstawionych w raporcie Finansowanie Biznesu w Polsce aż 62% małych przedsiębiorców korzysta z własnych oszczędności – dodaje Karol Jaszewski, redaktor serwisu finansowego GoPozyczka. Przy czym z punktu ekonomicznego, zdecydowanie korzystniejsze wydaje się finansowanie zewnętrzne, tym bardziej że na rynku istnieje wiele instytucji, z których usług można skorzystać.

Finansowanie działalności poprzez kredyty firmowe

Jedną z najbardziej tradycyjnych form finansowania jest kredyt firmowy. W tym przypadku pozyskujący go przedsiębiorca nie musi wykazywać ani przychodu, ani kosztu. Dopiero w momencie, gdy dochodzi do finansowania zakupu ze środków z kredytu, zostanie zaksięgowany koszt na podstawie faktury zakupu. Oznacza to, że przy księgowaniu zakupu nie ma znaczenia, że jest on finansowany kredytem. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorca będzie mógł uznać za koszt nawet naliczone od kredytu odsetki, pod warunkiem, że zostały one zapłacone. W tym przypadku trzeba posiadać potwierdzenie w postaci np. wyciągu bankowego bądź też dowodu wpłaty. Duże znaczenie ma zawarta umowa kredytowa, np. może się w niej znaleźć zapis, że bank staje się współwłaścicielem danej rzeczy w określonych procentach, najczęściej jest to 49%, a to oznacza, że przedsiębiorca nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od ogólnej wartości środka trwałego, a jedynie od tej, której jest właścicielem. W tym przypadku jest to więc 51%. Kredytowanie nie wpływa zaliczanie do kosztów wydatków ściśle związanych z eksploatacją zakupionego w ramach kredytobrania przedmiotu.

Finansowanie działalności poprzez leasing

Alternatywą dla finansowania działalności poprzez kredyt jest leasing. W tym przypadku pozyskanie kapitału nie odnosi się do formy pieniężnej. Często przedsiębiorcy potrzebują sprzęt, samochód czy inne ruchomości, które są niezbędne w przypadku prowadzenia działalności, jednak koszt ich zakupu znacząco przekracza możliwości danej firmy i tutaj zastosowanie ma leasing. Warto też wiedzieć, że leasing może odnosić się nawet do ruchomości czy gruntów. Wyróżniamy tutaj leasing operacyjny. W jego przypadku rzecz leasingowana przez cały okres leasingowania jest wartością firmy leasingującej, a więc przedsiębiorca nie może jej wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz odliczać amortyzacji. Kosztem leasingu będą więc: - raty leasingowe; - czynsz inicjalny; - wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu; - ubezpieczenie. Alternatywą jest leasing finansowy i w jego przypadku rzecz leasingowana jest uznawana za własność przedsiębiorcy, a więc inaczej nalicza się koszty, jednocześnie kosztami uzyskania przychodu będą: - odpisy amortyzacyjne; - część odsetkowa raty leasingowej; - ubezpieczenie; - wydatki związane z eksploatacją ruchomości czy nieruchomości leasingowanej.

Finansowanie działalności przy wykorzystaniu dotacji

Przedsiębiorcy mogą korzystać również ze środków pochodzących z budżetu państwa czy środków unijnych. Mogą np. otrzymać bezzwrotne dotacje, które dodatkowo będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Oczywiście oznacza to także, że zakupione z dotacji nieruchomości czy ruchomości będą traktowane jako koszt podatkowy. Jedynym wyjątkiem są dotacje otrzymane z funduszu pracy, które są jednorazową pomocą dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Początkujący przedsiębiorcy, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, mogą starać się o pożyczkę z tzw. inicjatyw społecznych. Taka pożyczka nie jest traktowana jako bezpośredni przychód dla przedsiębiorcy. Gdzie uzyskać dotację dla firm w 2021 roku? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć na tej stronie: https://www.gopozyczka.pl/dotacje-na-rozwoj-firmy-jak-pozyskac/

Materiał Promocyjny