Energia i bezpieczeństwo z ważnym miejscem podczas EEC 2023

Już za miesiąc w Katowicach odbędzie się XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress). W programie wydarzenia zaplanowano 160 debat, spośród których aż 22 będą poświęcone energii i bezpieczeństwu.

Publikacja: 22.03.2023 22:10

Materiał powstał we współpracy w firmą PTWP

Pierwszego dnia Kongresu, w czasie sesji plenarnej, uczestnicy będą rozmawiać o tym, jaki powinien być stabilny, bezpieczny i zrównoważony miks energii. Przeanalizują także stan podnoszenia niezależności europejskich gospodarek poprzez dostęp do własnych źródeł energii.

W debacie nie zabraknie tematyki bezpieczeństwa energetycznego i jego kontekstów: stabilizacji systemów energetycznych, współpracy międzynarodowej, roli nowoczesnej infrastruktury i nowych modeli rynku energii, technologii wspierających efektywne gospodarowanie energią, inwestycji w energię odnawialną i ich finansowania.

Tego samego dnia zaproszeni goście omówią główne trendy największych rynków morskich farm wiatrowych w UE oraz zastanowią się, jakie są szanse realizacji projektów wielkoskalowej energetyki atomowej w Polsce. Dyskusji zostanie poddany również potencjał wodoru dla zmian geopolitycznych oraz zmian na energetycznej mapie świata, a także OZE w Polsce – ich udział w miksie energii, rodzaje źródeł, liczba i wielkość instalacji.

Drugiego dnia Kongresu odbędzie się aż 14 sesji oscylujących wokół tematu energii i bezpieczeństwa. Prelegenci wymienią poglądy na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski, omówią technologie dostępne obecnie dla energetyki i opowiedzą o przewidywanym udziale modułów i ogniw fotowoltaicznych w kraju. Uczestnicy dowiedzą się także, czym jest SMR, czyli atom na miarę.

Ostatni dzień katowickiego wydarzenia w dużej mierze poświęcony będzie aktualnym tematom, takim jak na przykład termiczne wykorzystanie różnych frakcji odpadów komunalnych w Europie i w Polsce. Nie zabraknie również tematów związanych z zapotrzebowaniem na węgiel kamienny w Europie wobec zjawisk kryzysowych, przeobrażeniami sektora energii i kryzysem klimatycznym.

Dyskutanci pochylą się również nad zakresem, kondycją i planami dotyczącymi działających w kraju klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Materiał powstał we współpracy w firmą PTWP

rp.pl

Europejski Kongres Gospodarczy
Niecierpliwie czekamy na Krajowy Plan Odbudowy
Materiał partnera
ESG wpływa na wartość spółki
Europejski Kongres Gospodarczy
Rozmowa z Antoine Bernet
Europejski Kongres Gospodarczy
Leki recepturowe pozwalają na personalizację leczenia
Europejski Kongres Gospodarczy
Przed GOZ jest długa i ciekawa droga
Europejski Kongres Gospodarczy
Kowalska: Świat przechodzi od łańcuchów dostaw do łańcuchów wartości