Partnerem relacji jest FAMUR

FAMUR niedawno opublikował wyniki finansowe za 2021 rok. Jak pan ocenia te dane?

Wyniki, które osiągnęliśmy, są satysfakcjonujące. To ponad 1 mld zł przychodu, z kolei wynik EBITDA przekracza 300 mln zł. Większość pochodzi z działalności posprzedażowej, która tym samym dominuje nad sprzedażą maszyn i urządzeń na rynku pierwotnym. Natomiast udział przychodów z rynku krajowego wyniósł ponad 60 proc., a 34% pochodziło z działalności eksportowej. Na koniec grudnia ubiegłego roku wykazaliśmy 431 mln zł nadwyżki środków pieniężnych nad długiem finansowym.

Jednocześnie rok 2021 był także punktem zwrotnym w rozwoju Grupy FAMUR. W odpowiedzi na zmiany jakie dokonują się w naszym otoczeniu, w połowie 2021 r. ogłosiliśmy rewizję kierunków strategicznych, które otwierają przed nami nowe ścieżki rozwoju.

Jakie to są kierunki?

Aktualne megatrendy oraz przyspieszający w skali globalnej proces zmian w kierunku niskoemisyjnych gospodarek skutkują istotnymi zmianami w Polskiej Polityce Energetycznej. Ich dynamika znacząco przyspieszyła od początku 2020 roku. Ta transformacja, jest dla sektora okołogórniczego jednocześnie koniecznością, wyzwaniem i szansą. Dlatego też doszliśmy do wniosku, że jest ona dla nas ciekawym kierunkiem, na bazie którego możemy rozwijać się z myślą o zagwarantowaniu w średnim i długim terminie stabilności rozwojowej naszej spółki. Kompetencje Grupy FAMUR w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, unikalna baza zasobów oraz silna pozycja finansowa pozwalają na dopasowanie profilu działalności Grupy do zmian w otoczeniu gospodarczym, przekształcającym się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu. W oparciu o przedstawioną w maju ub.r. aktualizację kierunków strategicznych zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję Grupy FAMUR w sektorze OZE oraz innych perspektywicznych branżach wspierających „zieloną transformację".

Za nami pierwsze kroki, które pozwoliły nam wejść w sektor odnawialnych źródeł energii. W 2021 r. pozyskaliśmy partnera strategicznego w obszarze fotowoltaiki wielkoskalowej. Spółka Projekt Solartechnik, wniosła do naszej grupy wiedzę, know-how i możliwości operacyjne, które uzupełnione o nasze kompetencje i potencjał pozwoliły skalować szybko i efektywnie projekty biznesowe w branży PV. Po niecałym roku wspólnej działalności mamy w portfelu 130 MW projektów w trakcie budowy, ponad 200 MW, które są gotowe do budowy oraz ponad 1,3 GW projektów w różnym stadium przygotowawczym. W naszej strategii fotowoltaika jest pierwszym etapem wchodzenia w obszar zielonych technologii. Planujemy początkowo zbudować pozycję na rynku krajowym, a następnie będziemy starali się rozszerzać ekspansję na inne kraje europejskie.

Wszystko, co się aktualnie dzieje – wojna w Ukrainie, zielona transformacja, inflacja, rosnące koszty surowców – bardziej utrudnia zmianę spółki czy ją przyspiesza?

W większości przypadków transformacja jest wynikiem zmieniającego się otoczenia i rzeczywistości, w której funkcjonuje organizacja. W przypadku Grupy FAMUR było podobnie. Budowaliśmy nasz potencjał rynkowy przez 100 lat, a w krótkim czasie byliśmy zmuszeni zredefiniować kierunki rozwoju. Konieczne było także podjęcie decyzji o wejściu w kolejne, nowe dla nas branże. Umożliwi nam to zbudowanie zdywersyfikowanego portfela aktywności, który będzie gwarancją stabilności biznesowej i zapewni spółce drogi rozwoju w kolejnych dekadach. Jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że energetyka konwencjonalna i powiązane z nią sektory będą stanowiły trzon funkcjonowania polskiego sektora energetycznego. Przyszedł jednak początek 2020 r. i pojawiła się pandemia Covid-19. Obserwujemy od tego momentu przyspieszające w skali globalnej zmiany w procesie transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek. Zapowiadane do 2049 roku wygaszenie górnictwa węgla energetycznego w Polsce oraz przyjęta w lutym 2021 roku przez Radę Ministrów „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.", przewidują między innymi spadek udziału węgla w miksie energetycznym Polski z 69% w 2020 r. do poziomu ok. 11 proc. w roku 2040 w scenariuszu wysokich cen CO2. Tym samym rzeczywistość zmieniła się nagle o 180 stopni.

Jako Grupa musieliśmy bardzo szybko podejmować decyzje. Fotowoltaika jest z naszej perspektywy najszybszą platformą, która umożliwia wejście w nowe rozwiązania związane z zieloną energetyką. Ale to nie wszystko. Zakładamy, że będziemy do tego dokładali inne aktywności biznesowe, które umożliwią dostarczanie kompleksowych rozwiązań optymalizujących czynnik energetyczny u naszych odbiorców, tak aby również oni mogli poprawiać swoją efektywność energetyczną i kosztową. Aktywnie interesujemy się takimi obszarami OZE, charakteryzujących się największym potencjałem wzrostu. Są to między innymi magazyny energii, HVAC, kogeneracja (CHP), przesył i dystrybucja energii, opomiarowanie energii (smart metering), inteligentne sieci (smart grid) czy szeroko pojęta elektromobilność. Liczymy, że wejście w kolejne obszary pozwoli nam kontynuować skuteczną dywersyfikację działalności biznesowej.

Zielone zarządzanie to dla wielu firm zupełna nowość. Jak wdrażacie to w Famurze?

Zielone zarządzanie to między innymi wyzwanie w zakresie współpracy z dostawcami i partnerami. Na rynku mamy do czynienia obecnie z dynamicznym wzrostem cen surowców, energii, komponentów oraz kosztów pracy. Wymaga to od nas stałego skupienia na utrzymaniu odpowiedniej dyscypliny kosztowej oraz poszukiwaniu możliwości ciągłej poprawy efektywności operacyjnej w każdym obszarze prowadzonej przez nas działalności.

Decyzja o budowaniu holdingu inwestującego w zieloną transformację wyznacza kierunek rozwojowy naszej firmy. To rzeczywista zmiana, również wewnętrzna. Jako firma staramy się wykorzystywać nowe technologie do optymalizacji źródeł zasilania energetycznego. Budujemy własne instalacje fotowoltaiczne, które zasilają zakłady. Zrealizowaliśmy już trzy takie projekty i będziemy wdrażać kolejne.

Partnerem relacji jest FAMUR