Sano obejmuje sześć zespołów badawczych o unikatowych kompetencjach. Grupa Zdrowie pacjenta: realizuje badania mające na celu personalizację usług medycznych poprzez adaptację strategii diagnostycznych i terapeutycznych do potrzeb danego pacjenta; Modelowanie i symulacje: tworzy modele obliczeniowe do symulacji procesów ważnych dla terapii i opieki zdrowotnej; Dane i obliczenia wielkoskalowe: opracowuje metody przetwarzania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi obliczeniowych; Dane kliniczne: pozyskuje, zarządza i analizuje przydatność danych klinicznych; Obrazowanie medyczne: wizualizuje i przetwarza dane do użycia w systemach wspomagania decyzji; Informatyka zdrowia: interdyscyplinarne badania na styku informatyki, socjologii i pokrewnych dziedzin, skupione na profilaktyce i poprawie jakości opieki zdrowotnej.

Naukowcy Centrum opracowują zaawansowane algorytmy, metody modelowania, symulacje komputerowe i narzędzia sztucznej inteligencji, które wesprą lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym. Jest to bardzo cenne z punktu widzenia pacjenta, gdyż dzięki spersonalizowanej terapii, redukuje się czas i koszty leczenia, więc za te same środki leczonych może być więcej osób. Nowoczesne technologie rozwijane w Sano znajdą także zastosowanie w laboratoriach badawczych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, gdzie przyspieszą opracowanie nowych leków i technologii. Centrum Sano zachęca do kontaktu i współpracy ośrodki kliniczne oraz firmy.

Więcej informacji na www.sano.science.

Artykuł powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Nowoczesne Technologie.

Materiał Promocyjny