- Chrześcijanie boją się wypowiadać swoich tez, opartych na chrześcijaństwie, bo boją się postępowań dyscyplinarnych, ze względu na rzekomą dyskryminację "niechrześcijan" - mówił podczas Kongresu Pedagogiki Chrześcijańskiej, który odbywa się z Warszawie, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

Czarnek zapowiedział, że w tym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów będzie zajmował się przygotowanym przez jego ministerstwo Pakietem Wolności Akademickiej.

Ma to doprowadzić do zmian w prawie, które zapewnią nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych.

- Europa jest dzisiaj miejscem zwalczania na potęgę dotąd niespotykaną chrześcijaństwa. Ta dechrystianizacja postępuje na naszych oczach. Chrystianofobia szerzy się w krajach Europy Zachodniej na skalę dotąd niespotykaną i Polska jest, jak podkreśla dzisiaj ks. abp Marek Jędraszewski w swoim wywiadzie (...), jest rzeczywiście tym ewenementem na skalę europejską - tym ostatnim krajem, w którym Kościół chrześcijański nie wywiesza i nie wywiesi białej flagi - przekonywał Czarnek.

- To na naszych barkach - pedagogach chrześcijańskich - spoczywa dzisiaj ta odpowiedzialność i będziemy mogli zdać egzamin z tego wszyscy pod warunkiem tego, że przestaniemy się bać (...) tego, że jesteśmy chrześcijanami - dodał.

Szef resortu edukacji mówił, że "bardzo często do głosu dochodzą ci, którzy mówią, że trzeba wyrugować z przestrzeni szkolnej, z przestrzeni akademickiej wszelkie tezy, które nie mają podbudowy naukowej."

- Tego jeszcze wprost w Polsce dzisiaj nie nazywają, które są chrześcijańskie, ale ci, co to mówią wyraźnie wskazują na teologów, na pedagogów chrześcijańskich. Chcieliby, by ich nie wiedzieć w przestrzeni publicznej, bo oni im przeszkadzają - kontynuował.