[b]Rz: Czy spotkanie sygnatariuszy listu i ekspertów MEN zakończyło się porozumieniem? [/b]

prof. Zbigniew Marciniak, wiceminister edukacji narodowej: W podsumowaniu obie strony stwierdziły, że było to spotkanie ludzi głęboko przejętych jakością kształcenia. Dla mnie dyskusja była owocna, ponieważ ze strony sygnatariuszy listu, głównie prof. Andrzeja Nowaka z Krakowa, padały bardzo konkretne propozycje. Dotyczyły tego, co można zrobić, by dać większe poczucie bezpieczeństwa, że nauczanie historii w szkołach jest właściwe, tym osobom, które mają bardziej konserwatywne spojrzenie na to, jak się powinno uczyć tego przedmiotu. Spotkanie zakończyło się uzgodnieniem, że będziemy się zastanawiać nad uwzględnieniem niektórych propozycji sygnatariuszy listu.

[b]Jakich?[/b]

Dyskutowaliśmy głównie o historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Myślę, że możemy w liceach w bloku zagadnień do wyboru podkreślić wagę tematu „Ojczysty panteon i ojczyste spory”, w którym są poruszane m.in. problemy walki powstańczej.

[b]Będzie to temat obowiązkowy dla wszystkich?[/b]

Taka była sugestia historyków.

[b]Zgadza się pan z nią?[/b]

Merytorycznie tak, bo nie wyobrażam sobie, by jakiś nauczyciel pominął ten temat.

[b]To znaczy, że zmieni się podstawa programowa historii i ten temat będzie obowiązkowy?[/b]

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Wydamy komentarz do podstawy ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli i zapiszemy w nim, by wybierali ten temat. Podstawa wchodzi do liceów dopiero za 3,5 roku. Modyfikacja rozporządzenia nie jest wykluczona, ale pośpiechu nie ma.