Stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez dziesięć miesięcy. Przyszli studenci mogą składać wnioski online na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 14 września 2020 r. do godz. 16.

W poprzednim roku akademickim z takiej możliwości skorzystało ponad 1000 studentów. Wśród nich znalazła się m.in. Marcelina Dyas. – Dzięki temu stypendium mogłam podjąć studia w innym mieście. Pochodzę z Górnego Śląska, a studiuję stosunki międzynarodowe na uniwersytecie we Wrocławiu – mówi studentka. Stypendium pomostowe otrzymuje ona od czterech lat. Dzięki tym środkom mogła opłacać mieszkanie we Wrocławiu. – Stypendium pozwoliło mi także na to, aby móc wyjść do teatru lub kina – dodaje.

Gabriela Gradys studiuje neurobiopsychologię na Uniwersytecie Gdańskim i podkreśla, że nie jest ważny tylko wymiar finansowy. – Fundacja umożliwiła mi rozwój osobisty, uczestniczyłam w organizowanych przez nią zajęciach z obsługi mediów społecznościowych, wchodzenia na rynek pracy. Dla mnie istotne było to, że ktoś we mnie uwierzył, że są ludzie, którzy pomagają młodym, otwierają przed nimi drzwi, pomagają wejść w dorosłe życie – mówi Gabriela Gradys.

Stypendia pomostowe to ogólnopolski program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą się ubiegać tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistą olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na drugim, trzecim i czwartym roku studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie i umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

– Dzięki programowi i partnerom finansującym stypendia w roku akademickim 2020/2021 ponad 1000 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym około 600 studentów otrzyma stypendia na pierwszy rok studiów – mówi dr Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości realizującej program.

Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tys. stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerami strategicznymi programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i NBP. „Rzeczpospolita” objęła patronat nad tym programem.