Po pięciu tygodniach szkolenia w dwunastu jednostkach wojskowych 430 uczniów z klas wojskowych złożyło przysięgę wojskową. Teraz kończą oni szkolenie specjalistyczne. Po zaliczeniu egzaminu kończącego uzyskają oni specjalność wartownika.

Zostanie im nadany przydział mobilizacyjny i będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci, którzy się na to nie zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.

Jak przypomina ppłk. Waldemar Krzyżanowski z Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe działa od 2017 roku. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu "Edukacja wojskowa" mają 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. W trzech edycjach programu wzięły udział łącznie 124 szkoły i ponad 8 tysięcy uczniów.

W tym roku szkolnym dołączyli do nich kolejny rocznik młodzieży. Jednak jak zapowiada MON program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych jako pilotaż będzie wygaszany. Docelowo program klas o profilu wojskowym będzie realizowany w tzw. oddziałach przygotowania wojskowego. Pierwsze takie klasy rozpoczęły działalność 1 września.