23 czerwca 2016 roku w salach Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej (KEP). W wydarzeniu tym wezmą udział przedstawiciele całej branży szkoleniowej w Polsce m.in. firmy szkoleniowe i doradcze, trenerów i coachów, organizatorów uczenia się przez całe życie (Life-Long Learning).

Spodziewanych jest ponad 300 uczestników, w tym menedżerów największych firm szkoleniowych oraz reprezentantów uczelni, instytucji publicznych i ośrodków decyzyjnych kształtujących politykę edukacyjną w Polsce.

Głównym zadaniem tegorocznego kongresu jest analiza nowego systemu kwalifikacji wdrażanego w wyniku Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przyjętej 22.12.2015 roku, która będzie miała wielki wpływ na funkcjonowanie branży szkoleniowej w najbliższych latach. Celem długoterminowym jest powołanie szerokiej reprezentacji edukacji pozaformalnej. Wśród planowanych efektów II Kongresu jest również opracowanie „białej księgi" zawierającej diagnozę sektora, a także zagrożenia i wyzwania dla branży.

Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stwierdził: - Ważnym naszym celem jest zamanifestowanie kluczowej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego - szkoleń, kursów, konferencji - jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr na poziomie oświaty i edukacji wyższej.

Idea KEP zrodziła się z inicjatywy kilkunastu organizacji skupiających profesjonalistów branży szkoleniowej, podejmujących działania na rzecz rozwoju i zjednoczenia branży. Kongres powinien wypracować katalog postulatów, jakie branża usług rozwojowych przedkłada głównym partnerom – administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom generującym zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe.

Kongresowi towarzyszyć będzie ekspozycja stoisk z produktami i usługami adresowanymi do rynku szkoleń.

Pierwsza edycja Kongresu Edukacji Pozaformalnej odbyła się w listopadzie 2014 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Spotkanie zostało zorganizowane przez koalicję 11 organizacji związanych z edukacją dorosłych. W pierwszym KEP wzięło udział 337 uczestników, a prawie 200 kolejnych osób zadeklarowało chęć dalszej współpracy. Liczby te pokazują skalę branży edukacji pozaformalnej w Polsce.

"Rzeczpospolita" ma patronat nad wydarzeniem.

 

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ