Uczniowie z klas I-III uczą się w trybie zdalnym od 9 listopada - decyzja o przejściu najmłodszych uczniów na nauczanie zdalne miała związek z wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. 7 listopada, gdy doszło do zaostrzenia reżimu kwarantanny w Polsce resort zdrowia informował o 27 875 zakażeniach koronawirusem w ciągu doby.

Wcześniej - 24 października - po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, że cała Polska staje się tzw. strefą czerwoną - na nauczanie zdalne przeszli uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych wprowadzono też wiosną - od 12 marca do końca roku szkolnego w placówkach tych nie prowadzono zajęć edukacyjnych, a od 16 marca szkoły podstawowe były zamknięte.

W porównaniu do początku listopada, gdy średnia dobowa liczba zakażeń wykrywanych w Polsce wynosiła 20-25 tysięcy obecnie sytuacja epidemiczna jest lepsza, a średnia dobowa liczba zakażeń wynosi poniżej 10 tysięcy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski kilkukrotnie podkreślał, że powrót najmłodszych dzieci do nauczania w trybie stacjonarnym w szkołach podstawowych będzie możliwy jeśli średnia liczba zakażeń będzie utrzymywać się na poziomie nie wyższym niż 10 tysięcy.

Obecne obostrzenia dotyczące szkół obowiązują do końca ferii (17 stycznia).

Na pytanie czy dzieci z klas I-III powinny wrócić po feriach do szkół w trybie stacjonarnym zadane uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl najwięcej - 32 proc. respondentów - odpowiedziało, że powinno się tak stać niezależnie od średniej dobowej liczby zakażeń.

Autopromocja
Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

"Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium prasowym 2021 roku

CZYTAJ WIĘCEJ

26,3 proc. ankietowanych uważa, że dzieci z klas I-III powinny wrócić do szkół, jeśli liczba zakażeń będzie utrzymywać się na poziomie poniżej 10 tysięcy.

20,1 proc. respondentów jest zdania, że dzieci z klas I-III nie powinny jeszcze wracać do szkół.

21,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Występuje niewielka różnica pomiędzy kobietami (33%) a mężczyznami (31%), którzy uważają, że niezależnie od średniej dobowej liczby zakażeń dzieci powinny wrócić do szkół. Za powrotem dzieci do szkół niezależnie od liczby zakażeń są najczęściej osoby w wieku 25 – 34 (46%), które zarabiają pomiędzy 3001 a 5000 zł (35%) oraz mieszkańcy miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (39%). W tej kwestii nie ma różnic pomiędzy kategoriami wykształcenia - komentuje wyniki badania Piotra Zimolzak, wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5.01-6.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.