Dawid Janulek, student Szkoły Głównej Handlowej, który pochodzi z okolic Pszczyny, jest jednym z uczestników tego programu. – Stypendium otrzymałem na pierwszym roku. Pozwoliło mi na opłacenie mieszkania w Warszawie. Dzięki tej pomocy mogłem swój czas poświęcić na działania w organizacjach studenckich – mówi Dawid Janulek.

– Udział w tym programie dał mi przekonanie, że pasuję do ścieżki, którą sobie wybrałam, a pomoc finansowa, jaką uzyskałam, świadczy o tym, że ktoś we mnie wierzy i we mnie inwestuje – dodaje Oliwia Komada, która pisze właśnie pracę doktorską w SGH. Pochodzi ona z okolic Janowa Lubelskiego. – Stypendium pozwoliło mi skoncentrować się na tym, aby się uczyć, a nie szukać pracy – dodaje.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje „Rz", że w tym roku akademickim wsparcie finansowe otrzymało ponad 1 tys. studentów i doktorantów, w tym ponad 600 osób na pierwszy rok studiów.

To ogólnopolski program stypendialny. Wsparcie otrzymują absolwenci szkół średnich z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na pierwszym roku studiów wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w dziesięciomiesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać z pomocy w kolejnych latach studiów, ze stypendiów językowych, na wyjazd na zagraniczną uczelnię lub stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie i umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

– Nasi partnerzy to grono instytucji społecznie odpowiedzialnych, którym bliska jest idea wspierania rozwoju młodych, zdolnych ludzi. W skład koalicji partnerów wchodzą również niewielkie, lokalne organizacje pozarządowe, które biorą udział w finansowaniu stypendiów młodzieży z ich regionów – opisuje dr Zofia Sapijaszka, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, która realizuje program.

Został on zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dotychczas przyznano ponad 25 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tys. na pierwszy rok studiów. Partnerami strategicznymi są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski. Na realizację 19 edycji programu jego partnerzy przeznaczyli ponad 123 mln zł.