18 stycznia - po ponad dwóch miesiącach - do szkół, działających w reżimie sanitarnym, wracają dzieci z klas I-III.

Dzieci ze starszych klas szkół podstawowych będą kontynuowały naukę w formie zdalnej.

Zdalne nauczanie dzieci w klasach I-III rozpoczęło się 9 listopada - w czasie, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem wynosiła ok. 25 tysięcy.

Do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń w Polsce doszło dwa miesiące po powrocie dzieci do nauki w formie stacjonarnej po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej wiosennym uderzeniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Spośród uczestników sondażu SW Research dla rp.pl 44,6 proc. oceniło powrót dzieci z klas I-III do nauki stacjonarnej pozytywnie.

Negatywnie powrót dzieci do szkół oceniło 29,9 proc. ankietowanych.

25,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Pozytywny stosunek do tego postanowienia wyraża nieco mniej niż połowa kobiet i 42% mężczyzn. Powrót najmłodszych dzieci do szkół popiera prawie 60% respondentów między 25 a 34 rokiem życia i prawie co druga osoba o dochodach wynoszących od 3001 do 5000 zł. Z uwagi na wielkość miejsca zamieszkania decyzję o powrocie uczniów z klas I-III do nauczania stacjonarnego najczęściej popierają respondenci z miast liczących od 20 tys. d o 99 tys. mieszkańców (55%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12.01-13.01.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Autopromocja
FORUM ESG

Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ