Stowarzyszenie zorganizowało akcję „Pomagajmy pomagającym", której celem jest promowanie wsparcia działalności organizacji pozarządowych w okresie pandemii. W ramach tego projektu powstało pięć spotów, które pokazują jak w czasie pandemii działa trzeci sektor i jak działał przed 2020 rokiem.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie ROTA, które od kilku lat działa na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, łącząc i wspierając jednocześnie działania innych organizacji

Z informacji podanej przez stowarzyszenie wynika, że działalność na czas pandemii zawiesiło około 30 proc. organizacji pozarządowych. Ale blisko 70 proc. organizacji chce działać dalej. Akcja ma pomóc tym działaczom społecznym, którzy pomagali i nadal pomagają innym, a którzy stanęli w obliczu kryzysu i mają trudności w kontynuowaniu swoich działań.

W postaci minireportaży pokazane zostały przykładowe organizacje, które działając w różnych sferach, są reprezentatywne dla całego sektora. Przedstawiciele stowarzyszenia przypominają, że głównymi sferami działań największej liczby organizacji trzeciego sektora były: sport i turystyka, kultura i sztuka, edukacja oraz pomoc społeczna i humanitarna.

„W czasie pandemii większość organizacji działających w sferze sportu i kultury zawiesiło wszystkie lub większość swoich działań, zwłaszcza na terenach wiejskich. Zdecydowaną większość działań organizacje trzeciego sektora podejmują na rzecz osób indywidualnych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, osób starczych oraz niepełnosprawnych" – podają organizatorzy akcji na swojej stronie internetowej. I dodają, że w czasie pandemii 3 organizacji obawia się utraty ciągłości usług świadczonych beneficjentom.

„W czasie pandemii dwukrotnie częściej wszystkie swoje działania zawieszały organizacje ze wsi niż z dużych miast. W ostatnich latach średnia liczba uczestników imprez zorganizowanych przez stowarzyszenia lub fundacje, działające na rzecz rozwoju lokalnego, wyniosła 500 osób. W czasie pandemii 1/5 organizacji nie widzi możliwości działania w trybie zdalnym" – dodają organizatorzy akcji. Zwracają tez uwagę, że organizacje pozarządowe charakteryzują się wyższym niż przeciętnie w gospodarce udziałem kobiet, osób z niepełnosprawnościami i w wieku emerytalnym wśród pracowników.

Stowarzyszenie ROTA dodaje, że w czasie pandemii blisko połowa organizacji ma problem regulowaniem stałych wydatków, w tym wynagrodzeń.

Na swojej stronie internetowej prezentuje ono organizacje działające w sferze edukacji (Uniwersytety Trzeciego Wieku w Błoniu), kultury (Stowarzyszenie Kulturalne LADO), solidarności społecznej (Fundacja Polska Gościnność prowadząca inicjatywę Chlebem i solą), zdrowia (Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES).

Organizatorzy akcji zachęcają, aby sprawdzać jakie organizacje pozarządowe działają w pobliżu. Można to zrobić na portalu ngo.pl.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ