Rząd PiS przygotował zmiany, które oznaczają m.in., że w miejsce obecnie istniejących typów wprowadzone zostają: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe, gimnazja zostaną zlikwidowane.

Te plany wzbudziły kontrowersje. Pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji podpisało się ponad 910 tys. obywateli. Wniosek wpłynął do Sejmu w kwietniu, ale premier uznała, że reforma została już wdrożona i na referendum jest już zbyt późno.

Prawie 60 proc. ankietowanych uważa, że reforma edukacji nie została dobrze przygotowana. Co piąty respondent nie stawia takich zarzutów. Zdania w tej sprawie nie ma 22 proc. badanych.

- Częściej reforma edukacji nie podoba się osobom powyżej 50. roku życia (62 proc.), badanym o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym (77 proc.), o dochodzie od 3001 do 5000 zł (64 proc.) oraz ankietowanym z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców (67 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Zamierzamy, wspólnie z rodzicami, organizacjami badającymi edukację, samorządami ukazywać rafy i mielizny zmian wprowadzanych przez Annę Zalewską, tudzież pokazywać fałsz i kłamstwa towarzyszące jej wdrażaniu - zapowiadał w rozmowie z serwisem rp.pl Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.