Rada Hrabstwa Staffordshire przedstawiła ostatnio nowe wytyczne dla szkół w kwestii spóźnień uczniów.

Dzieci, a finansowo ich rodzice, byliby narażeni na konsekwencje, gdy spóźnienie zostało zarejestrowane co najmniej 10 razy. Kara za uporczywe spóźnienia ma wynosić 60 funtów, jeśli zostanie uregulowana w ciągu 21 dni. Po tym czasie wzrośnie o sto procent.

Philip White, członek rady hrabstwa Staffordshire ds. edukacji i zatrudnienia wyjaśnił, dlaczego rada uznała potrzebę egzekwowania tych środków. - Wyrok Sądu Najwyższego w tej kwestii jest bardzo jasny - dzieci powinny codziennie chodzić do szkoły, ponieważ ich nieobecność wpływa na wyniki nauki. Jest też przeszkodą dla pozostałych uczniów, którzy muszą czekać z programem nauczania na maruderów, którzy nadrabiają zaległości - stwierdził w rozmowie z angielskim dziennikiem.

Rada hrabstwa przeprowadziła w tej kwestii konsultacje z ponad 300 dyrektorami, a następnie wysłała listy do wszystkich placówek edukacyjnych, by o nowych przepisach zostali poinformowani rodzice.