Przemysław Czarnek został ministrem edukacji i nauki 19 października 2020 roku. Wcześniej - od 2015 do 2019 roku był wojewodą lubelskim.

Czarnek jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wśród najbardziej kontrowersyjnych propozycji ministra Czarnka jest projekt tzw. lex Czarnek, który oznacza m.in. wzmocnienie roli podległych mu kuratorów oświaty i przyznanie im decydującego głosu m.in. przy wyborze dyrektorów szkół.

Krytycy tych propozycji alarmują, że oznaczają one ograniczenie autonomii szkoły.

Duże kontrowersje wywołały też słowa doradcy Przemysława Czarnka, dr hab. Pawła Skrzydlewskiego, który mówił w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" m.in. że "tylko dzięki cnotom społecznym możemy uzyskać człowieka dojrzałego, czyli takiego, który umie spełniać dobro". - Żeby jednak te cnoty mogły się rozwijać, to trzeba mieć zdrową rodzinę, opartą na monogamicznym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety - dodawał. W tym kontekście, jak mówił, problemem może być wychowanie i zachowanie kobiet. Dlatego kluczowe jest ich właściwie wychowanie, czyli „ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”.

Czytaj więcej

Nie tylko cnoty niewieście. Rok felietonów doradcy Czarnka o cnotach

Resort Czarnka zaproponował też pilotażowy program "Poznaj Polskę" w ramach którego szkoły otrzymują środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Jeden z czterech obszarów edukacyjnych tego programu nosi nazwę "Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. - Mieliśmy wiele sygnałów z polskich szkół, że dzieci i młodzież, wraz z nauczycielami, chciałyby poznawać osobę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zwiedzając miejsca z nim związane. Miejsca internowania, uwięzienia, ale także pracy w Warszawie. Dzięki temu nauka historii stanie się bardziej atrakcyjna - mówił Czarnek w rozmowie z Radiem Maryja. 

65.7 proc.

Tyle osób w wieku do 24 lat uważa, że w wyniku reform Czarnka szkoła zmienia się na gorsze

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak - ich zdaniem - zmienia się polska szkoła pod rządami ministra Czarnka.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

57 proc. respondentów uznało, że zmienia się ona na gorsze.

Zdaniem 13,2 proc. ankietowanych minister Czarnek zmienia szkołę na lepsze.

16,6 proc. badanych uważa, że Czarnek nie zmienia szkoły ani na lepsze, ani na gorsze.

13,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

W sukces reform Przemysława Czarnka nieco częściej wątpią kobiety (59%) niż mężczyźni (55%). Negatywny wpływ działań podjętych przez Ministra Edukacji i Nauki przewidują 2 na 3 osoby do 24 roku życia i nieco mniejszy odsetek respondentów z wykształceniem wyższym (63%). Częściej niż ogół respondentów pogorszenia stanu oświaty na skutek działań Przemysława spodziewają się respondenci posiadający dochody w granicach 3001 – 5000 zł (63%) oraz ci z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (67%) - komentuje wyniki badania Klara Goss, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 1-2.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.