Po wykryciu w Polsce pierwszych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku od 13 marca szkoły zawiesiły prowadzenie działalności edukacyjnej, a od 16 marca zostały zamknięte. Rok szkolny 2019/2020 został dokończony w formule zdalnej.

Jesienią 2020 roku uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Jednak już w październiku, w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, na naukę zdalną przeszły szkoły średnie i uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych. W listopadzie na naukę zdalną przeszły dzieci z klas 1-3.

W styczniu dzieci z klas 1-3 wróciły do nauki stacjonarnej, ale wkrótce - wraz z przybieraniem na sile trzeciej fali epidemii w Polsce - w kolejnych województwach zaczęto wprowadzać najpierw naukę hybrydową, a następnie znów naukę zdalną.

Do nauczania stacjonarnego szkoły wróciły w maju. W takiej formule dokończono rok szkolny 2020/2021.

Obecnie, w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, minister edukacji, Przemysław Czarnek, zapowiada, że szkoły wrócą do nauczania w formule stacjonarnej.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy w jakiej formule - ich zdaniem - dzieci powinny wrócić do nauczania.

53,6 proc. uczestników sondażu opowiedziało się za powrotem do szkół w formule stacjonarnej.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

25,9 proc. uważa, że dzieci powinny wrócić do szkoły w formule hybrydowej.

9,5 proc. respondentów jest zdania, że rok szkolny 2021/2022 powinien rozpocząć się w formule zdalnej.

11 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Zdanie, że nauka powinna rozpocząć się w tradycyjnej formie wyraża 6 na 10 respondentów między 25 a 34 rokiem życia i podobny odsetek zarabiających w granicach 2001 – 3000 zł. Częściej niż ogół respondentów rozwiązanie takie wskazywali mieszkańcy miast liczących od 20 tys. do 100 tys. osób (60%). Z kolei najwięcej zwolenników zdalnego nauczania jest wśród badanych w wieku do 24 lat (18%). Optujących za formą hybrydową jest stosunkowo wielu wśród osób o dochodzie pow. 5000 zł (38%) i mieszkańców dużych miast (33% dla miast pow. 500 tys. i 31% dla miast 200-500 tys.) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski – dyrektor Działu Analiz w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11.08.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.