Marek Blacha, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, od dwóch lat otrzymuje stypendium pomostowe.

– Daje mi ono możliwość spokojnego planowania i studiowania bez konieczności przejmowania się o budżet. Daje po prostu swobodę studiowania – mówi nam Blacha. Marek pochodzi ze Śląska, dlatego musi w Krakowie wynajmować mieszkanie i na to m.in. przeznacza środki ze stypendium.

Z podobnego wsparcia mogą skorzystać też inni. Właśnie trwa nabór do stypendiów pomostowych. Dla studentów pierwszego roku przeznaczonych zostanie 500 stypendiów, roczna jego wysokość wynosi 7 tys. zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych. Ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

W tym roku w programie uczestniczą 73 organizacje pozarządowe z całej Polski, rekomendujące kandydatów ze swoich terenów.

Stypendium jest wypłacane w ratach przez dziesięć miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV roku studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również uczestniczyć w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie kariery zawodowej.

Rekrutacja odbywa się online na www.stypendia-pomostowe.pl.