– Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie zarządzania usługami i wdrażania standardów usług – mówi Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy Związku Miast Polskich. Czteroletni cykl ma za zadanie wspieranie samorządów terytorialnych przez podnoszenie kwalifikacji pracowników, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem usługami, aby efektywniej wykorzystywać posiadane środki publiczne i skuteczniej realizować projekty unijne. Kursy szkoleniowe obejmą zarządzanie oświatą, pomocą społeczną, kulturą, drogami, mieszkaniami komunalnymi oraz gospodarką komunalną (wodociągi, kanalizacja, odpady stałe). Zakres będzie dostosowany do zadań powiatowych i gminnych. – Część wstępna, poświęcona kompetencjom ogólnym, będzie przydatna na każdym stanowisku pracy w samorządzie.

Uczestnicy pod okiem ekspertów będą przygotowywać także rozwiązania doskonalące zarządzanie daną usługą we własnym miejscu pracy i otrzymają poradniki – mówi Proniewicz. Podczas spotkań będzie się można wymieniać doświadczeniami z innymi samorządowcami. Kursy przewidziane są między innymi dla zastępców prezydenta, burmistrza, dla sekretarzy powiatu i skarbników, kierowników wydziałów w urzędach miasta. Zajęcia są bezpłatne. Delegujące samorządy opłacają jedynie koszty dojazdu i delegacji pracownika oraz nocleg w przypadku czterodniowego kursu.

Szkolenia rozpoczęły się 12 listopada i potrwają do czerwca 2008 r. Cykl obejmuje dziesięć dni zajęć. W edycji 2007/2008 będą się odbywały w Lesznie, Warszawie, Krakowie i Opolu. Kolejne edycje będą w Suwałkach, Szczecinie, Lublinie, Wrocławiu, Koszalinie, Poznaniu, Kielcach, Bielsku-Białej, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku i Toruniu.

– Zainteresowanie jest bardzo duże, zostały tylko miejsca na szkoleniach z zarządzania pomocą społeczną, gospodarką mieszkaniową i gospodarką komunalną – mówi Joanna Proniewicz.

Nabór uczestników do kolejnych edycji odbędzie się w maju i czerwcu 2008 r., choć już teraz zainteresowani samorządowcy mogą się zgłaszać poprzez stronę internetową www.jst.org.pl. – Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Internecie oraz mieć zgodę przełożonych, ponieważ raz w miesiącu są kursy wyjazdowe – radzi.

Szkolenia z zarządzania usługami organizowane są w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych” wdrażanego wspólnie przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP i finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków własnych.