Collegium Polonicum w przygranicznych Słubicach obecnie prowadzi 18 kierunków studiów. Najmłodszym dzieckiem tej polsko-niemieckiej uczelni są stacjonarne studia polonistyczne dla cudzoziemców. – Uruchomiliśmy je dla osób, które nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu podstawowym – wyjaśnia przedstawicielka CP Ewa Bielewicz-Polakowska.

Nauka trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. – Zajęcia są prowadzone przez wykładowców oraz lektorów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale w Słubicach – dodaje.

Jak wyjaśnia Ewa Bielewicz-Polakowska, w czasie studiów duży nacisk kładzie się na intensywną naukę języka polskiego oraz drugiego języka: angielskiego lub niemieckiego.

– Ciekawostką jest nauka podstaw łaciny. Jesteśmy uczelnią, która ma jednoczyć dwa kraje, chcemy więc zwrócić uwagę na nasze wspólne korzenie – wyjaśnia rzecznik placówki.

W czasie studiów polonistycznych odbywają się też zajęcia z literatury, historii oraz kultury polskiej i powszechnej, językoznawstwa polskiego, filozofii, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, warsztaty translatorskie i warsztaty pisania po polsku. Na pierwszym roku część zajęć jest prowadzona po angielsku lub niemiecku.

Oprócz polonistyki dla cudzoziemców, która jest nowością w CP, istnieje 17 innych kierunków, m.in. politologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna czy fizyka, specjalność informatyka stosowana. Natomiast studia II stopnia prowadzone są na przykład na kierunku ochrona europejskich dóbr kultury (zajęcia w języku niemieckim) czy komunikacji interkulturowej, tutaj wykłady prowadzone są w języku niemieckim i angielskim.

Studia odbywają się zarówno w systemie stacjonarnym, jak i zaocznym. W tym roku akademickim na wszystkich kierunkach i trybach łącznie uczyło się 1600 osób.

– Prowadzimy także studia podyplomowe z zakresu zarządzanie dla Europy Środkowo-Wschodniej, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim, zarządzanie ekologiczne czy interdyscyplinarne podyplomowe studia dla tłumaczy języka polskiego i angielskiego – wylicza Bielewicz-Polakowska.

Ciekawym kierunkiem jest także Bachelor and Master of German and Polish Law, czyli wspólna inicjatywa dwóch wydziałów prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. – Propozycja ta jest kierowana do polskich i niemieckich maturzystów, którzy chcą studiować nauki prawne ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckich i europejskich stosunków prawnych. Oferujemy na tych zajęciach dwujęzyczne studia nad systemami prawnymi obydwu państw Unii Europejskiej, gruntowne wykształcenie w zakresie prawa europejskiego oraz uzyskanie polskiego i dwóch niemieckich dyplomów ukończenia studiów wyższych – obszernie wyjaśnia rzeczniczka uczelni.

Autopromocja
TYLKO U NAS

Ambasador Chin w Polsce Sun Linjiang o nowej ofercie współpracy Pekinu z Warszawą

CZYTAJ

I dodaje, że właśnie nauczanie języków obcych jest kartą przetargową uczelni.

Collegium zapewnia także praktyki studentom z informatyki stosowanej. Zawodowe szlify zdobywa się w firmach niemieckich, z którymi CP współpracuje.

Rekrutacja na uczelnię rozpoczyna się 2 czerwca. Natomiast terminy zakończenia przyjmowania dokumentów określają poszczególne wydziały. Więcej informacji na temat wymagań oraz terminów można znaleźć na stronie internetowej www.cp.edu.pl.