W Krakowie działa kilkadziesiąt szkół wyższych. Konkurencja jest tak duża, że uczelnie robią wszystko, by przyciągnąć nowych studentów. Jednym ze sposobów są nowe, interesujące wydziały i specjalności.

Największa i najstarsza krakowska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński – stworzyła trzy nowe kierunki oraz sześć nowych specjalności. – Uwzględniając podział na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz I i II stopnia, powstało w sumie aż 14 nowych programów studiów prowadzących nabór w nadchodzącym roku akademickim – wyjaśnia Katarzyna Pilitowska, rzecznik UJ. I tak kandydaci na żaków mogą wybierać w takich specjalnościach, jak: neurobiologia, biofizyka, fizyka medyczna, biofizyka molekularna, pedagogika specjalna, resocjalizacja oraz animacja społeczno-kulturowa. Poza tym na Wydziale Zarządzania stworzono specjalność handel i marketing, a na kulturoznawstwie lingwistykę – przekładoznawstwo i komunikację międzykulturową. Na europeistyce można jako specjalność wybrać niemcoznawstwo, a na zarządzaniu – psychologię w zarządzaniu. Z kolei na Wydziale Geografii przybyła specjalność systemy informacji geograficznej.

Dlaczego uczelnia inwestuje w nowe kierunki? – Z jednej strony chcemy dostosować prowadzone już kierunki do wymogów rynku pracy, a dzięki programowi realizowanemu przez nasze biuro karier wiemy, z jakim wykształceniem nasi absolwenci łatwo znajdą pracę. Z drugiej strony nasz uniwersytet wdraża system boloński, czyli stwarzamy studentom takie warunki nauczania, które są powszechnie przyjęte w tzw. w europejskim obszarze kształcenia – mówi Katarzyna Pilitowska. Dodaje, że taki system służy m. in. temu, by studenci mogli się uczyć w dowolnie wybranym państwie UE i porównać te studia, bo punkty ETCS są takie same.W tym roku na dzienne studia na UJ złożyło aplikację 27 tys. 379 osób. Najwięcej na prawo, psychologię, Wydział Lekarski, filologię angielską oraz europeistykę. Z nowych kierunków powodzeniem cieszyła się pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja, gdzie zarejestrowało się 420 osób, i neurobiologia, gdzie kandydatów było 368.

Od nowego roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej prowadzone będą dwa nowe kierunki: inżynieria bezpieczeństwa oraz inżynieria biomedyczna. – Powodem utworzenia obu kierunków było stale wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tych dziedzinach – tłumaczy Lesław Peters, rzecznik uczelni. Dodaje, że inżynieria biomedyczna jest szybko rozwijającą się dziedziną – nie tylko ze względu na wysokie nasycenie medycyny aparaturą diagnostyczną i służącą do terapii, ale także coraz szersze stosowanie różnego rodzaju implantów. Z kolei utworzenie inżynierii bezpieczeństwa było spowodowane tym, że wymagania w tej dziedzinie – wobec maszyn, urządzeń, a także procedur (np. bezpieczeństwo pracy) – stale na świecie rosną, a przynależność do Unii Europejskiej nakłada na Polskę nowe obowiązki.

Rekrutacja na oba kierunki zakończyła się na początku lipca. – Inżynieria biomedyczna okazała się prawdziwym hitem tegorocznego naboru. Zanotowaliśmy 6,2 kandydata na jedno miejsce, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich kierunków naszej uczelni – mówi rzecznik Politechniki Krakowskiej. Dodaje, że drugi z nowych kierunków wzbudził umiarkowane zainteresowanie (nie został wypełniony limit przygotowanych miejsc).

Lesław Peters nadmienia, że jego uczelnia ma plany tworzenia kolejnych kierunków. Jednak nie chce zdradzać szczegółów. – Są jeszcze zbyt ogólne, aby można było mówić o konkretach, ale można zasygnalizować zamiar utworzenia na Wydziale Mechanicznym mechatroniki, która teraz funkcjonuje jako specjalność – mówi rzecznik Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci na studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie również mieli do wyboru nowe kierunki i specjalności. Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych utworzono takie kierunki, jak: gospodarka światowa, handel zagraniczny i logistyka międzynarodowa. Z kolei na Wydziale Towaroznawstwa można wybrać zarządzanie i inżynierię produkcji.

Uczelnia przygotowała też nowe specjalności: polityka i komunikacja międzynarodowa – na kierunku stosunki międzynarodowe, oraz studia wschodnie – na kierunku stosunki międzynarodowe. – Zwiększenie oferty dydaktycznej to nasza reakcja na potrzeby rynku. Bierzemy też pod uwagę zainteresowania kandydatów na studia – tłumaczy Violetta Szybowska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dodaje, że kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji ma charakter nie tylko ekonomiczny, ale i techniczny. Natomiast kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze łączy w programie elementy politologiczne ze światowymi standardami kształcenia dla potrzeb globalnej gospodarki (handel zagraniczny, logistyka międzynarodowa).

Rekrutacja na studia stacjonarne na uczelni już się zakończyła. O indeks walczyło 6,7 tys. kandydatów, a miejsc było 2 tys. 250. Nowe kierunki spodobały się maturzystom. Na zarządzanie i inżynierię produkcji wpłynęło 275 aplikacji, a było 90 miejsc. – Kandydaci na ten kierunek nie musieli zdawać matury z matematyki – mówi Violetta Szybowska. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyły się międzynarodowe stosunki gospodarcze. Swoje podania złożyło 200 kandydatów, a miejsc jest 210. – Na te studia wymagaliśmy matury z matematyki – tłumaczy rzecznik uczelni.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Krakowska uczelnia już myśli o kolejnym roku akademickim 2009/2010. Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce otwierać kolejne kierunki. – Planujemy utworzyć studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunkach: europeistyka, turystyka i rekreacja, oraz studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna – opowiada Violetta Szybowska.

Od nowego roku akademickiego na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym funkcjonować będzie 16 kierunków i 34 specjalności. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia nowością będzie kierunek biologia ze specjalnością biologia stosowana oraz kierunek towaroznawstwo ze specjalnością towaroznawstwo żywności. Z kolei na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku zootechnika uruchomione zostaną nowe specjalności: hodowla i użytkowanie koni oraz hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt. Poza tym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku inżynieria środowiska uruchomiona zostanie gospodarka i inżynieria wodna, a na kierunku geodezja i kartografia – specjalność rozwój regionalny. Na Wydziale Ogrodniczym na kierunku ogrodnictwo uruchomiona zostanie specjalność bioinżynieria. A na Wydziale Agroinżynierii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uruchomione będą na kierunku technika rolnicza i leśna następujące specjalności: inżynieria rolnicza i spożywcza oraz ekoenergetyka i technika leśna, natomiast na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – specjalność organizacja i logistyka w inżynierii produkcji. – Motorem do powstania nowych kierunków jest przede wszystkim zapotrzebowanie na rynku pracy. Mamy odpowiednie zaplecze naukowo-dydaktyczne, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw aktualnym trendom – mówi Izabella Jachimczyk, rzecznik prasowy uczelni. Dodaje, że priorytetową sprawą dla uniwersytetu jest tworzenie takich kierunków studiów, po których absolwenci bez problemu znajdą pracę. – Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiej gospodarki, kształcimy kadrę inżynierską – dodaje pani rzecznik.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia już się zakończyła. – W skali całej uczelni liczba kandydatów na jedno miejsce była teraz podobna jak w roku poprzednim, czyli o jedno miejsce walczyły trzy osoby – tłumaczy Izabella Jachimczyk. W sumie na pierwszy rok studiów dziennych przyjęto 2750 osób.

Uniwersytet Rolniczy, podobnie jak Uniwersytet Ekonomiczny, też przygotowuje się już do kolejnego roku akademickiego. Uczelnia chce utworzyć kolejne kierunki. I tak na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji powstanie kierunek gospodarka przestrzenna ze specjalnością rozwój regionalny oraz architektura krajobrazu. A na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt na kierunku zootechnika nowa specjalność: prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt.