– Nauka za granicą pozwala poznać kulturę obcego kraju i podszkolić język. Zagraniczne stypendium w CV robi wrażenie na przyszłym pracodawcy – ocenia Zuzia Kamińska, studentka V roku germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, która dwa lata temu wyjechała w ramach programu Erasmus do Wiednia.

Na Erasmusa w tym roku do Wielkiej Brytanii wybiera się też Anna Morawska, studentka III roku politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. – Piszę pracę magisterską o systemie politycznym na Wyspach. Na miejscu będę mogła zdobywać potrzebne mi do niej informacje i nawiązać kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach – przyznaje.

[srodtytul]Wolontariat i nauka[/srodtytul]

Najbardziej popularnym wśród studentów stypendium jest Erasmus. W ubiegłym roku akademickim skorzystało z niego ponad 29 tys. żaków. Najchętniej wybierali Niemcy (6 tys. osób), Francję (3 tys.) i Hiszpanię (2 tys.). Erasmus jest programem współpracy między uczelniami uruchomionym przez Komisję Europejską w 1987 roku. Polska bierze w nim udział od 1998 roku. Uczestniczy w nim 27 krajów Unii Europejskiej, trzy kraje z Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein i Norwegia, oraz Turcja starająca się o wejście do UE. Szkoły wyższe, które chcą wziąć udział w programie, muszą wystąpić o przyznanie Karty uczelni Erasmusa przyznawanej przez Komisję Europejską. Rekrutacja na stypendium odbywa się w roku poprzedzającym wyjazd.

– Trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów. Pod uwagę brana jest średnia ocen i znajomość języka – mówi Wioletta Żakowska z Erasmus Student Network.

To organizacja, która pomaga studentom decydującym się na studia za granicą. W Polsce zrzesza ponad tysiąc członków, a swoje sekcje ma niemal na każdej polskiej uczelni.

[srodtytul]Doskonalenie kompetencji[/srodtytul]

Absolwenci wyższych uczelni oraz doktoranci mogą się ubiegać o stypendium Leonardo da Vinci. – Mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, doskonalenia kompetencji i nauki języków obcych. W ten sposób zwiększają swoje szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy – tłumaczy Anna Kowalczyk z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestnicy Leonardo da Vinci mogą wziąć udział w zagranicznych stażach i praktykach w krajach Unii Europejskiej. Koszty podróży, pobytu i ubezpieczenia pokrywane są z pieniędzy unijnych. Z programu skorzystała Karolina

Głowacka, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. – Przez miesiąc pracowałam w szkole podstawowej w Hamburgu. Zdobyłam doświadczenie zawodowe i podszkoliłam niemiecki.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność

ZAMÓW

Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. urzędu pracy, firm świadczących usługi zawodowe, organizacji pozarządowych czy ośrodków badawczych. – Trzeba najpierw znaleźć instytucję, która w imieniu kandydata złoży aplikację. Ogłoszenia można znaleźć w Internecie – wyjaśnia Anna Kowalczyk.

Zainteresowani mogą też wypełnić formularz zamieszczony w internecie (na stronie www.leonardo.org.pl) i wysłać go do Polskiej Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na adres agogolka@frse.org.pl.

[srodtytul]Szkolenia młodych nauczycieli[/srodtytul]

Absolwenci kierunków pedagogicznych, nauczyciele i uczniowie szkół średnich mogą się starać o udział w programie Comenius. – Pedagodzy mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i pogłębienia wiedzy – wyjaśnia Liliana Budkowska, koordynator programu Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach projektu organizowane są też wymiany uczniów i klas. Tak jak w przypadku Erasmusa, w programie Comenius bierze udział 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja.

Rekrutacja odbywa się na początku każdego roku. - Chętni powinni nawiązać kontakt z placówkami oświatowymi w krajach uprawnionych do udziału w programie, by ustalić zadania, które będą wspólnie realizować – wyjaśnia Budkowska. W ramach programu szkoły mogą też liczyć na dofinansowanie kursów dla pedagogów. Ich wysokość zależy m.in. od liczby osób biorących w nich udział, a także rodzaju kursów. Pieniądze przyznawane są w konkursie. Szkoła musi się zgłosić do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, wypełnić formularz i przedstawić opis projektu.

[srodtytul]Rozwój pasji i nauka tolerancji[/srodtytul]

Unia Europejska oferuje też udział w programie „Młodzież w działaniu” dla młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat. Uczestnicy programu mogą zdobywać wiedzę o krajach Wspólnoty i poznać swoich rówieśników z innych państw. – Chcemy też, żeby pozbyli się stereotypów i uprzedzeń, nauczyli tolerancji – tłumaczy Tomasz Bratek, dyrektor projektu „Młodzież w działaniu” w Polsce. W ramach programu młodzi ludzie mogą np. wziąć udział w różnego rodzaju wymianach uczniowskich i studenckich, zielonych szkołach, obozach albo podjąć pracę jako wolontariusze w krajach europejskich.

Osoby pracujące z młodzieżą mogą otrzymać dofinansowanie na realizowane ze swoimi podopiecznymi przedsięwzięcia, np. różnego rodzaju warsztaty, korepetycje, kursy językowe czy obozy. Rekrutacja stypendystów odbywa się pięć razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie. Wypełniony wniosek trzeba przesłać do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.