Jest on bowiem też liderem całego tegorocznego zestawienia. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat UW jest też liderem wśród polskich uniwersytetów pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce na studia stacjonarne i wyprzedza Uniwersytet Jagielloński. Tak wynika ze statystyk na temat naboru, które publikuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród uczelni technicznych najlepsza jest – tak jak i w poprzednim roku – Politechnika Warszawska. Ta szkoła jest, według danych resortu nauki, najczęściej wybieraną przez kandydatów spośród wszystkich szkół wyższych w kraju.

– Tegoroczne dane rekrutacyjne obrazują wyraźny trend wzrostu popularności uczelni technicznych: Politechnika Warszawska była na pierwszym, a Politechnika Wrocławska na drugim miejscu według liczby kandydatów na miejsce, wyprzedzając największe uniwersytety – mówi „Rz” prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Resort od dwóch lat wspiera uczelnie techniczne, które zwiększają nabór dzięki specjalnym dofinansowaniom m.in. na uatrakcyjnienie zajęć oraz stypendiom dla najlepszych studentów.

Pierwszej lokaty spośród uczelni pedagogicznych od kilku lat nie zwalnia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W statystykach ministerstwa nauki to też najchętniej wybierana przez maturzystów uczelnia pedagogiczna. Wśród szkół rolniczych pierwsze miejsce obroniła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która również wiedzie prym w naborze do tego typu uczelni. Na ten rok akademicki miała ponad 14 tys. kandydatów – niemal dwa razy tyle, co drugi pod tym względem Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Najwyższe miejsce utrzymała też warszawska Szkoła Główna Handlowa – najlepsza spośród uczelni technicznych. Wśród AWF-ów na pierwszą pozycję wysunęła się z Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W ubiegłym roku liderem była AWF J. Piłsudskiego w Warszawie.

Z drugiej pozycji awansowało również Collegium Medicum UJ, które jest w tegorocznym zestawieniu liderem szkół medycznych.