W trzeciej edycji rządowego programu „Kierunki zamawiane” podzielono w konkursie 209 mln zł.

– Liderami są Politechnika Śląska, która otrzyma 43 mln zł, i Politechnika Krakowska, która dostanie 19 mln zł – podała minister nauki Barbara Kudrycka. Na liście nie znalazła się Politechnika Warszawska.

Politechnika Śląska chce m.in. zapraszać na wykłady przedsiębiorców i specjalistów z zagranicy oraz poprawić wyposażenie pracowni.

Realizowany od trzech lat program wspiera studia ważne dla gospodarki. Ma zachęcić młodzież do wybierania kierunków technicznych, które rząd uznał za strategiczne dla rozwoju kraju. Są to m.in. automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka, matematyka, mechanika i budowa maszyn.

Rząd przeznaczył dotąd na program ponad 650 mln zł z funduszy UE. Za te pieniądze m.in. funduje się studentom stypendia. W tym roku uczelnie zgłosiły do konkursu 263 wnioski. Dofinansowanie otrzyma 39 projektów z 32 szkół.

[ramka][b]Lista dofinansowanych projektów [link=http://www.nauka.gov.pl]www.nauka.gov.pl[/link][/b][/ramka]