Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zapłacą uczelni 85 zł za aplikację na każdy kierunek.

Ci, którzy zechcą dostać się na fakultety artystyczne, zapłacą 150 zł.  Taką samą kwotę zapłacą kandydaci na architekturę, urbanistykę oraz architekturę wnętrz.

100 złotych będzie kosztowała opłata za rekrutację na kierunek studiów, którego postępowanie kwalifikacyjne wymaga przetestowania sprawności fizycznej.

etap legislacyjny: czeka na publikację w Dzienniku Ustaw