Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przyjęła stanowisko w sprawie nowej matury. Rektorzy chcą, by uczeń miał obowiązek zdawać rozszerzone, trudniejsze egzaminy z co najmniej jednego z przedmiotów reprezentujących dziedziny nauk podstawowych. Są to: język polski, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia. Chcą też skrócić listę przedmiotów do wyboru z 17 do 12 pozycji i wykreślić z niej rzadko zdawane: wiedzę o tańcu, historię sztuki, historię muzyki, język łaciński i kulturę antyczną oraz filozofię.

O propozycję zmian poprosił rektorów MEN. W ubiegłym tygodniu „Rz" podała, że resort i Centralna Komisja Egzaminacyjna pracują nad nową maturą 2015 r. Wstępna koncepcja zakłada, że uczniowie będą musieli – oprócz obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego – zdawać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Matura jest też egzaminem wstępnym na studia. Toteż MEN zapewnił wczoraj, że stanowisko KRASP będzie podstawą dalszych prac.