Prawo i ekonomia pomagają w biznesie

Karol Starosta, prezes Raptor Yachts, absolwent prawa (2007)

Po ukończeniu studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego wybrałem inną ścieżkę kariery niż aplikacja i dalsze kształcenie się w zawodzie prawniczym. Rozpocząłem działalność gospodarczą – najpierw była to produkcja łodzi i jachtów, a następnie budowa domów jednorodzinnych, zakładanie osiedli. Zarówno wiedza prawnicza, jak i z zakresu zarządzania, ekonomii czy rachunkowości jest mi niezbędna każdego dnia. Zdobyłem ją podczas pięcioletniego toku studiów dziennych oraz w trakcie wielu zajęć praktycznych. W Akademii Leona Koźmińskiego zdobyłem też kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi, które służą mi w kontaktach z partnerami biznesowymi z całego świata. Żeglarstwo – moje hobby i dzisiejszą profesję – mogłem rozwijać w uczelnianej sekcji AZS, startując w cyklu regat na szczeblu lokalnym i krajowym. Nie bez powodów wróciłem na uczelnię, by kontynuować edukację na podyplomowych studiach Executive MBA, które dziś należą do najlepszych na świecie.

Praktyka idzie w parze z nauką

Małgorzata Mądrala, menedżer i pełnomocnik zarządu w Centrum Medycznym MAVIT, absolwentka zarządzania i marketingu (2006)

W Akademii Leona Koźmińskiego praktycznie każde zajęcia o charakterze ćwiczeń opierały się na pracy w zespołach, na rozwiązywaniu realnych przypadków biznesowych łączących wiedzę z różnych obszarów. Taka forma nauki, poparta wykładami teoretycznymi, uczy kreatywności, elastyczności działania. W Centrum Medycznym MAVIT pracuję od pięciu lat, z powodzeniem realizując różnorodne zadania i projekty – od zarządzania jakością przez zarządzanie zasobami ludzkimi po marketing. Przygotowanie merytoryczne wyniesione ze studiów bardzo mi pomogło w szybkim wdrożeniu się w pracę. Wysoko oceniam zwłaszcza zajęcia z zarządzania zasobami ludzkimi, które okazały się szczególnie przydatne w kierowaniu zespołami specjalistów w ośrodkach medycznych.

Na stypendium dowiedziałem się, co chcę robić

Dariusz Żuk, prezes zarządu Polska Przedsiębiorcza, absolwent zarządzania i marketingu (2005)

Zaraz po ukończeniu studiów współtworzyłem instytucję, którą dziś zarządzam – Polskę Przedsiębiorczą. Zajmuje się ona tworzeniem najlepszych warunków do kreowania i rozwijania start-upów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Realizując założenia Polski Przedsiębiorczej, udało nam się stworzyć największą w Europie sieć Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, fundusz inwestycyjny AIP Seed Capital oraz sieć centrów biznesu – AIP Business Link. Studia umożliwiły mi w znacznym stopniu realizację moich pasji i marzeń, dostarczyły mi praktycznej wiedzy, którą dziś wykorzystuję.

Wysoko oceniam edukację, która umożliwia bezpośredni kontakt z bardzo ciekawymi i inspirującymi osobami, a takie spotkałem zarówno wśród studentów, jak i uczelnianej kadry. Podczas stypendium zagranicznego zdobyłem nieco inną perspektywę, szersze spojrzenie na to, co chcę robić, dokąd zmierzam.

Według mnie takie studia dają najlepsze wyniki. Obecnie mam możliwość porównywania edukacji biznesowej w wielu krajach i muszę przyznać, że uczelnię, którą ukończyłem, zaliczyłbym do czołówki.

Własna firma daje wolność

Joanna Bitner, założycielka sklepu internetowego z kosmetykami, absolwentka zarządzania (2010)

Własną firmę założyłam zaraz po ukończeniu studiów i był to sklep internetowy z kosmetykami. Przypuszczam, że zadecydował o tym gen przedsiębiorczości wszczepiony przez lata edukacji na Koźmińskim. Ta uczelnia dała mi przekonanie, że prowadzenie własnego biznesu jest taką samą pracą jak etat w korporacji, jednak ze znacznie większym poczuciem wolności. Nie boję się ryzyka, jakie niesie taka działalność, mam jego świadomość, ale mam też przekonanie, że robię coś właściwego. Zwłaszcza teraz, kiedy założyłam rodzinę i spodziewam się dziecka, chciałabym pogodzić obowiązki kobiety przedsiębiorcy i matki.

Strategia się przydaje

Marcin Ambroziak, członek zarządu AMBRO Logistics i AMBRO Transport z Turku, absolwent zarządzania (2009)

Akademię Leona Koźmińskiego polecił mi kolega, twierdząc, że jest to uczelnia dla osób zainteresowanych prowadzeniem dużego biznesu i rozwijaniem firm rodzinnych. Dziś chętnie korzystam ze zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, która jest mi niezbędna do podejmowania kluczowych decyzji jako członkowi zarządu dwóch spółek kapitałowych, zajmujących się kompleksowymi rozwiązaniami logistycznymi dla firm w Europie.

W ALK duży nacisk kładzie się na praktykę. Studiując i kierując firmą zdobyłem kompetencje, które pomogły mi w odniesieniu sukcesu. Podczas studiów poznałem wiele ciekawych osób, z którymi kontakt utrzymuję do dziś, a z niektórymi współpracujemy w biznesie.