Jest dużym centrum kształcenia podyplomowego z rozwiniętymi studiami specjalistycznymi w kilkudziesięciu dziedzinach, studiami menedżerskimi MBA i Executive MBA oraz studiami doktoranckimi prowadzonymi zarówno po polsku, jak i po angielsku.

Studiuje w niej ponad 8 tys. osób. Uczelnia przyciąga studentów z całego świata, którzy chcą studiować w Europie, w dobrej szkole biznesu. W ALK cudzoziemcy i studenci z Polski uczą się nie tylko biznesu, ale też tolerancji dla różnych kultur, religii i zwyczajów.

– Tolerancja dla innych, poszanowanie praw jednostki i wrażliwość społeczna – tego staramy się tutaj uczyć w ramach zajęć z etyki – mówi profesor Wojciech Gasparski, którego Centrum Etyki Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego zostało wybrane do organizacji najważniejszego światowego kongresu etyki biznesu w 2012 roku.

Pół roku w innym kraju

Uczelnia poza typowymi kierunkami menedżerskimi, takimi jak zarządzanie i finanse, proponuje również prawo, socjologię, psychologię w biznesie i zagadnienia prawa międzynarodowego. Oprócz czysto teoretycznych wykładów jest dużo praktyki. Część zajęć prowadzą osoby aktywne zarówno naukowo, jak i biznesowo, na przykład profesor Krzysztof Kalicki, prezes Deutsche Banku. O wykłady zabiegają tu praktycy – prezesi firm, ministrowie, sędziowie, urzędnicy unijni. Studenci chętnie biorą udział w spotkaniach i seminariach naukowych. Pracują w kołach naukowych. Dzięki intensywnej wymianie w ramach programu Erasmus, a także umowom bilateralnym z ponad 130 uczelniami na całym świecie praktycznie każdy student ALK ma okazję spędzić przynajmniej pół roku, studiując w innym kraju, nie tylko w Europie, ale też na przykład w Chinach.

Poszukiwani przez firmy

Absolwenci są cenionymi specjalistami na rynku pracy. – Jak ktoś podaje w życiorysie, że ukończył Koźmińskiego, to dla mnie wyraźny sygnał, że może być naprawdę dobry – przyznaje dr Roman Wojtala, prezes Astromana. – Przez lata prowadzenia firmy headhunterskiej nigdy się na nich nie zawiodłem – podkreśla prezes. Nie jest zaskoczony, że właśnie ze względu na karierę absolwentów Akademia Leona Koźmińskiego w 2010 r. została oceniona przez „FT" jako najlepsza na świecie.

Sztuka i sport

Żacy akademii oprócz sukcesów w szkole zdobywają także liczne nagrody za osiągnięcia sportowe. Są akademickimi mistrzami Polski w koszykówce i pływaniu – Od tego roku uczelnia jest partnerem strategicznym największego biegu stolicy Biegnij Warszawo.

Z kolei miłośnicy sztuki chętnie odwiedzają wystawy czy wernisaże, które odbywają się w szkole. Dużą wystawę swoich fotografii z podróży po świecie prezentuje m.in. związany z ALK profesor ekonomii Grzegorz Kołodko, który zachęca studentów do patrzenia na naukę ekonomii przez pryzmat globalizacji i zmieniającego się świata.

Najpierw był MBA

Początki uczelni sięgają 1993 roku, kiedy to prof. Andrzej K. Koźmiński wraz z profesorami Stefanem Kwiatkowskim i Witoldem Bieleckim oraz z Oktawianem Koczubą powołał do życia Międzynarodową Szkołę Zarządzania, która oferowała pierwsze na polskim rynku podyplomowe studia MBA. Prof. Koźmiński, który przez wiele lat wykładał na zagranicznych uczelniach, w tym na University of California w Los Angeles, podpatrzył w Ameryce tego typu studia i bardzo mu zależało, by powstały także w Polsce. W 1994 roku szkoła kupiła budynek przy ul. Jagiellońskiej 59 na warszawskiej Pradze po dawnej fabryce, gdzie praktycznie na gruzowisku, w jedynej ogrzewanej wówczas sali powiedział pracownikom: tutaj stworzymy najlepszą szkołę biznesu w naszej części Europy.

Dziś w tym samym miejscu zbudowano nowoczesny kampus o powierzchni 21 tys. mkw. z multimedialnym aulami i salami wykładowymi, obszerną biblioteką, kafeteriami, księgarnią, pocztą, dwoma salami sportowymi i parkingiem na 450 samochodów. Wszystkie sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny, wszędzie jest dostęp do bezprzewodowego Internetu. Komunikacja między studentami a wykładowcami i administracją uczelni zorganizowana jest w zamkniętym systemie komputerowym.