Jesteśmy jak wieża Babel. Nasza uczelnia jest w pełni dwujęzyczna, to znaczy każdy pracownik posługuje się zarówno językiem polskim, jak i angielskim, wszędzie są dwujęzyczne napisy. Jednak mając studentów z 35 różnych krajów, na korytarzach i w atrium słyszymy rozmowy prowadzone w przeróżnych językach.

To jest niewątpliwy atut kształcenia w ALK, bo nic tak nie motywuje do nauki języków jak kontakt z cudzoziemcami. Większość żaków ALK pochodzi z woj. mazowieckiego, ale mamy też dużą grupę słuchaczy ze wszystkich regionów wschodniej Polski, a nawet z Zachodniopomorskiego. Najliczniej reprezentowane kraje to: Ukraina, Białoruś, Chiny, Hiszpania.