– Należy oczekiwać, że znaczenie rankingów będzie nadal rosło, bo rosła będzie konkurencja między uczelniami o studentów. Ranking „Rz" i „Perspektyw" pozwala kandydatom na studia spojrzeć na uczelnie z różnych stron. W zestawieniu bierzemy pod uwagę specyfikę typów szkół wyższych,  a nawet kierunków studiów, jakie oferują. Dlatego  prezentujemy ranking uczelni akademickich, w którym pokazujemy 90 najlepszych uczelni publicznych i  niepublicznych w kraju.

Ale przygotowujemy też ranking niepublicznych uczelni magisterskich, niepublicznych uczelni licencjackich/inżynierskich oraz państwowych wyższych szkół zawodowych. Uwzględniamy szkoły, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. Wskazujemy też najlepsze uczelnie w swoich kategoriach. Tam warto zwrócić uwagę na miejsca w poprzednich latach. Np. wśród uczelni technicznych od trzech lat najlepsza jest Politechnika Warszawska.

Zobacz pełne zestawienie tabel rankingu (*.xls)

Z pierwszego miejsca wśród uczelni pedagogicznych nie schodzi też Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wśród rolniczych prym niezmiennie wiedzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wśród ekonomicznych – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Czwarta w 2010 r. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie jest w tym roku najlepszą uczelnią w swej kategorii. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu awansował na pierwsze miejce wśród uczelni medycznych. Na uwagę zasługuje ranking  kierunków studiów. Tu uczelnie zestawione są według siedmiu grup kierunków: ekonomiczne, kierunki medyczne, kierunki humanistyczne, kierunki społeczne (do tej grupy włączyliśmy kierunki prawa i administracji), kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne, kierunki nauk ścisłych oraz kierunki techniczne i informatykę.

To zestawienie pokazuje mocne strony szkół w danej dziedzinie, a dzięki temu ułatwia kandydatom dokonanie najlepszego wyboru. Np. osoby, które chcą studiować ekonomię, dowiedzą się z rankingu, że najlepiej jest dostać się do SGH, znów w kierunkach medycznych przoduje Collegium Medicum UJ.