Dla większości studentów najważniejsze jest, by studia dały im wiedzę i umiejętności umożliwiające rozwój zawodowy oraz gwarantowały poczucie stabilizacji na rynku pracy. Czy uczelnie spełniają te wymagania młodych ludzi?

Stanisław Mocek: Wszystkie uczelnie, a zwłaszcza społeczne i humanistyczne, powinny inwestować w rozwój szczegółowych specjalizacji, ale uzupełnianych o przedmioty z dziedziny ekonomii, zarządzania, psychologii i przede wszystkim nowych mediów i technologii. Absolwenci takich studiów mają specjalistyczną wiedzę. Dzięki interdyscyplinarności programu są lepiej przygotowani do startu w życie zawodowe. Mogą elastycznie poruszać się na rynku pracy i próbować swoich sił w wielu branżach. Studia anglojęzyczne, takie jak International Relations, Political Science czy Asian Studies, prowadzone w Collegium Civitas umożliwiają naukę specjalistycznego słownictwa z danej dziedziny i stawiają każdego absolwenta w uprzywilejowanej pozycji w rywalizacji o miejsca pracy. Studenci coraz bardziej cenią sobie również nowe formy kształcenia. W tym roku akademickim, w ramach projektów dofinansowanych z UE, uruchomimy platformę e-learningową, która wesprze pilotażowo zajęcia na studiach podyplomowych.

Jak szkoły wyższe reagują na zmiany zachodzące na rynku pracy?

W Collegium Civitas stale je monitorujemy i współpracujemy z pracodawcami, samorządami czy organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu nowych programów studiów, które zapewnią absolwentom stabilną pozycję na rynku pracy. Na tej podstawie co roku weryfikujemy ofertę studiów o najnowsze trendy kształcenia w zakresie nauk społecznych i politycznych. Uruchamiamy specjalizacje dostarczające wiedzy z dziedzin kreujących zawody przyszłości, takich jak m.in. nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), współpraca rozwojowa i integracja międzykulturowa, analiza bezpieczeństwa międzynarodowego czy dyplomacja publiczna.

Nieocenionym wsparciem przy uruchamianiu nowych kierunków są fundusze unijne. Chętnie z nich korzystacie?

Tak. Tylko w tym roku dzięki dotacjom unijnym włączyliśmy do oferty aż dziewięć nowych studiów na kierunku politologia, w tym także specjalizacje realizowane we współpracy z Millward Brown SMG/KRC, Stowarzyszeniem CAL i Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Do wyboru są interdyscyplinarne specjalizacje: nowe media, nowoczesne badania polityczne, społeczne i marketingowe, zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych oraz nowa specjalność: dziennikarstwo internetowe.

Środki unijne pomogły w powstaniu nowoczesnego biura karier na uczelni. Było potrzebne?

Studia to nie tylko nauka. Studenci już od pierwszego roku studiów muszą być w ścisłym kontakcie z uczelnianymi centrami karier. Dzięki dotacji z UE uruchamiamy w tym roku nowoczesny serwis Centrum Karier, organizujemy spotkania z pracodawcami i przygotowujemy liczne bezpłatne warsztaty m.in. z zakresu przedsiębiorczości. Studenci, w tym studenci niepełnosprawni, skorzystają z pomocy psychologa pracy oraz doradcy zawodowego, który podczas indywidualnych konsultacji wskaże właściwe kierunki rozwoju ich kariery. Dzięki konkursom dla najlepszych studentów mają oni szansę wziąć udział w płatnych stażach w firmach i instytucjach partnerskich.

—rozmawiała Agnieszka Usiarczyk

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ