Uczelnie tworzą więc nowe kierunki i likwidują niektóre stare, kierując się aktualnymi wymogami rynku pracy.

Oferta rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania to efekt wnikliwej analizy zmieniających się potrzeb rynku. Poprzez konkretne wykształcenie uczelnia stara się zapewnić studentom zatrudnienie. Badania losów absolwentów prowadzone przez WSIiZ od dziesięciu lat pokazują, że zdecydowana większość z nich znajduje pracę zaraz po ukończeniu studiów. – Od dziesięciu lat prowadzimy badania losów absolwentów, co jest wyjątkiem wśród uczelni polskich. Badamy też oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych kandydatów, analizujemy oferty pracy i profile osób poszukujących etatu. Wynikiem szczegółowych analiz jest oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy i stale podnoszona jakość kształcenia – podkreśla Urszula Pasieczna, rzeczniczka prasowa WSIiZ.

Od nowego roku akademickiego na uczelni pojawi się kilka nowych kierunków i specjalności. – Rozpoczęliśmy nabór na logistykę, finanse i rachunkowość, a także filologię angielską. Od października wprowadzamy trzy nowe specjalności: ochrona porządku publicznego na administracji (studia II stopnia) i sztuka dyplomacji i negocjacje międzynarodowe w ramach studiów I stopnia na stosunkach międzynarodowych. Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wprowadzamy odrębną ścieżkę kształcenia: psychologia komunikowania i relacji międzyludzkich – wymienia rzeczniczka. W październiku ubiegłego roku uczelnia jako pierwsza w Polsce i jedna z czterech w Europie uruchomiła anglojęzyczną ścieżkę kształcenia – Aviation Management, czyli zarządzanie naziemną infrastrukturą lotniczą. Ambasadorem tej specjalności jest Lufthansa.

Na staż po doświadczenie

Na uczelni prężnie działa biuro karier, które ma uprawnienia pośrednictwa pracy i na bieżąco wzbogaca ofertę skierowaną do studentów i absolwentów.

– Już podczas studiów pracę znajduje ponad 60 procent studentów WSIiZ – mówi rzeczniczka prasowa.

Na wszystkich kierunkach studenci odbywają praktyki zawodowe w polskich i międzynarodowych firmach, np. na lotniskach. Zdobywają doświadczenie także dzięki programom stażowym. Ostatnio zakończył się program „3plus3" współfinansowany ze środków unijnych, w ramach którego żacy odbywali staże w firmach z Podkarpacia i całej Polski. Po zakończeniu praktyk wielu dostało propozycje pracy – dodaje. Studenci mają szansę także na zagraniczne praktyki. Uczelnia ma podpisane porozumienia z partnerami zagranicznymi i co roku żacy mogą pojechać np. do Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, do Włoch czy innych krajów Unii.