– Wiele różnych czynników, w tym kryzys i duża konkurencja na rynku pracy, spowodowały, że młodzi ludzie patrzą dziś bardziej pragmatycznie na studia. Oczekują bardziej praktycznego przygotowania, częściej wybierają kierunki, które w ich przekonaniu mogą dać dobrą pracę i możliwość rozwoju. Dlatego konieczna i ważna jest współpraca uczelni z biznesem. Dziś szkoły wyższe muszą kształcić praktycznie i skutecznie – mówi Rafał Piętka z Collegium Civitas.

Collegium Civitas w odpowiedzi na zachodzące zmiany na rynku pracy wprowadziło wiele działań mających na celu coraz większą integrację środowiska biznesu ze środowiskiem akademickim. We współpracy z pracodawcami uczelnia tworzy programy studiów, dlatego powstały m. in. Indywidualne Studia Interdyscyplinarne. Studenci tych studiów mogą uczęszczać na przedmioty ze wszystkich kierunków wykładanych na uczelni. Daje to możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego.

Uczelnia realizuje również projekt „Studia społeczno-polityczne z pracodawcą", który zachęca firmy do współpracy. – Aby lepiej dostosować programy nauczania do obecnych wymagań rynku pracy, Centrum Karier prowadzi badania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych. Dzięki temu wiemy, jakie mają wymagania. Szefowie firm potrzebują kadry, która ma nie tylko wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe, ale także predyspozycje osobiste. Oczekują od kandydatów m. in. umiejętności sztuki planowania, organizacji pracy, określania priorytetów, negocjacji, autoprezentacji, umiejętności szybkiego uczenia się, dostosowania się do zmieniających się warunków, elastyczności i umiejętności przekwalifikowania się oraz gotowości do podejmowania nowych zadań – mówi Rafał Piętka. Pracodawcy w różnych badaniach sygnalizują także konieczność zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej, wszechstronnego doświadczenia podczas studiów (praktyki, staże) znajomości języków. – Jest to szczególnie ważne, jeśli uświadomimy sobie fakt, że statystyczna osoba rozpoczynająca pracę w pierwszej dekadzie XXI wieku będzie zmieniać pracę i branżę nawet kilka razy w życiu – dodaje.

Pracodawcy szukają

Współpraca z sektorem gospodarki to kluczowa kwestia w strategii rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego (ALK). Od 10 lat na uczelni działa Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Biznesu, a od kilku lat także Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa. To organy doradcze rektora. – Te osoby mają bardzo istotny wpływ na kierunek kształcenia i programy studiów. Efektem ich prac jest np. powołanie kierunku prawo plus, które łączy dwa kierunki studiów: prawo i finanse bądź prawo i zarządzanie (do wyboru). Celem tych studiów jest wykształcenie prawników znających się na biznesie i gospodarce oraz na finansach. Wiemy, że takich osób brakuje, a są bardzo potrzebne w sądownictwie, w prokuraturze, ale też w biznesie – mówi Ewa Barlik, rzeczniczka Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia współpracuje również z kilkudziesięcioma firmami i instytucjami, w których żacy odbywają praktyki, organizuje dla firm targi pracy, podczas których pracodawcy prezentują swoją ofertę studentom ALK. – Nasi absolwenci nie mają kłopotów z zatrudnieniem nawet teraz, kiedy na rynku pracy panuje zapaść, co zauważył nawet „Financial Times". W rankingach bardzo wysoko ocenił ścieżkę kariery naszych absolwentów – dodaje.

Podpisali 150 umów

Wiele przedsięwzięć zacieśniających współpracę z sektorem gospodarki podejmuje także Uniwersytet Śląski. – Świadomość potrzeb sfery gospodarki jest dla uczelni sygnałem do modyfikowania swojej oferty. Funkcję medium łączącego obszary nauki i gospodarki pełni Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, promując potencjał i osiągnięcia uniwersytetu wśród jego partnerów biznesowych, równolegle wspierając pracowników naukowych na każdym etapie podejmowania współpracy z firmami. W ciągu ostatnich pięciu lat UŚ podpisał ponad 150 umów partnerskich – mówi Dariusz Laska z Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto na UŚ działa Biuro Karier, które pomaga m. in. w znalezieniu praktyk. – Badamy także losy zawodowe absolwentów, aby lepiej zrozumieć, co warunkuje sukces na rynku pracy, pomagamy studentom i absolwentom w rozwijaniu kompetencji społecznych, organizując szkolenia. Doradca kariery służy pomocą w zaplanowaniu ścieżki zawodowej, przygotuje do poszukiwania pracy lub praktyk i do rozmowy kwalifikacyjnej – mówi Agnieszka Dunaj z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego.