Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV - ta szkoła kształci najlepiej w Polsce w obszarze przedmiotów humanistycznych. Drugą lokatę w tym zestawieniu zajęło ciechanowskie Gimnazjum TWP, trzecią poznańskie Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum.

W przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych bezkonkurencyjne jest toruńskie Gimnazjum Akademickie, druga lokata w tym zestawieniu przypadła ciechanowskiemu Gimnazjum TWP, a trzecia warszawskiemu Władysławowi IV.

Zestawienie pokazuje także najlepsze wynik szkół w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, które sprawdza egzamin gimnazjalny. Umiejętności języka polskiego najbardziej rozwija Katolickie Gimnazjum z Czechowic-Dziedzic, drugie miejsce to ponownie ciechanowskie Gimnazjum TWP, trzecie warszawskie Prywatne Gimnazjum nr 1.

W przypadku matematyki bezkonkurencyjna jest wspomniana już ciechanowska szkoła, druga lokata przypadła Gimnazjum w Nieszkowicach Wielkich (małopolskie), a trzecia Publicznemu Gimnazjum w Zespole Szkół w Skrzeszewie (mazowieckie).

Do egzaminu z historii i WOS najlepiej przygotowują, w kolejności od najlepszej szkoły: poznańskie Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum, Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie (lubelskie) oraz warszawskie Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. Narcyzy Żmichowskiej. Do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych odpowiednio Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie (lubelskie), Publiczne Gimnazjum w Bieździedzy (podkarpackie) oraz toruńskie Gimnazjum Akademickie.

EWD jest miarą przyrostu umiejętności ucznia. Porównuje ona wyniki egzaminu, jaki dziecko zdaje na wejściu do danego typu szkoły (w przypadku gimnazjum jest to sprawdzian szóstoklasisty), z wynikami egzaminu kończącego szkołę. Jeżeli uczeń otrzymał wynik powyżej oczekiwanego (ten określony jest na poziomie wejściowym), uznaje się, że szkoła rozwinęła jego potencjał, EWD ma wtedy wartość dodatnią. Im jest ona wyższa, tym lepiej. Jeżeli wynik egzaminu jest niższy, to przyjmuje się, że szkoła nie wykorzystała potencjału ucznia, a wartość EWD jest wtedy ujemna.

Wysoka lub niska wartość EWD nie oznacza wprost, że uczniowie otrzymują wysokie lub niskie noty na egzaminach, wartość ta pokazuje, na ile szkoła wykorzystała potencjał ucznia, a więc de facto określa jakość pracy szkoły.