Sieć NOHA (Network on Humanitarian Action, do 2014 roku funkcjonująca pod nazwą Network on Humanitarian Assistance) powstała w roku 1993, a jej głównym celem od początku było rozwijanie możliwości kształcenia w sektorze działalności humanitarnej. Uczelnie zrzeszone w NOHA działają poprzez promowanie wartości związanych z humanitaryzmem w edukacji oraz w działaniach bezpośrednich.

Dwanaście uniwersytetów, które działają w NOHA, realizują swoje cele przede wszystkim poprzez prowadzenie kursów, programów edukacyjnych oraz organizację konferencji naukowych. Od przyszłego roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytet Warszawski studenci będą również mogli uczestniczyć w programie Master Programme in Humanitarian Action, który w polskim systemie edukacji będzie dawał absolwentowi tytuł magistra.

Pomoc humanitarna w praktyce

Nowy dla studentów UW Program Master Programme in Humanitarian Action (HA), prowadzony jest przy współpracy Wydziału Prawa i Administracji UW, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz wydziałów na uniwersytetach współpracujących w ramach sieci NOHA.

Twórcy programu HA chcieli, aby wprowadzał on w realia międzynarodowej pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez teorię, ale przede wszystkim przez zajęcia praktyczne i możliwość zdobywania doświadczenia. Studenci realizujący HA uczą się analizować problemy oraz stosować wiedzę nabytą podczas zajęć przy konkretnych problemach zawodowych.

Zakres edukacyjny HA obejmuje takie dziedziny nauki jak prawo międzynarodowe, nauki polityczne, zarządzanie, antropologia i zdrowie publiczne, a także zobowiązuje studenta do udziału w działaniach praktycznych jak m.in. symulacje czy obowiązkowy staż zawodowy – co pomaga absolwentom wejście na rynek pracy.

Student realizujący program magisterski NOHA, będzie też miał możliwość wyboru uczelni (w ramach sieci NOHA) gdzie odbywać będzie część studiów. Uniwersytety współpracują w ramach NOHA, na których realizowany jest program studiów HA, to belgijski Université catholique de Louvain, francuski Aix-Marseille Université (AMU), niemiecki Ruhr-Universität Bochum (RUB), irlandzki University College Dublin (UCD), hiszpański Universidad de Deusto (UD), szwedzki Uppsala universitet, holenderski Rijksuniversiteit Groningen (RUG) oraz Uniwersytet Warszawski. Dodatkowo w ramach sieci NOHA działają maltański L-Universita ta' Malta, włoski Universita di Pavia, litewski Vilniaus universitetas, duński Kobenhavns Universitet – jednak te cztery uczelnie nie uczestniczą w tym programie studiów magisterskich NOHA.

W efekcie, po zakończeniu programu HA absolwent zdobędzie dyplom również z drugiej uczelni współpracującej z Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie trwają też prace nad opracowaniem dyplomu wspólnego NOHA, wystawianego przez wszystkie uczelnie partnerskie.

Rekrutacja na studia w ramach NOHA trwa

Podobnie jak rekrutacja na wiele kierunków na poziomie II i III stopnia, obecnie aż do końca sierpnia 2015, trwa też rekrutacja na studia w ramach programu Master Programme in Humanitarian Action.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zajęć, punktów ECTS oraz opłat związanych ze studiami dostępne są na stronie www.noha.uw.edu.pl oraz w biurze NOHA na Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ