Jak informuje "Super Express" statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie był do niedawna niezgodny z prawem oświatowym. Przewidywał całkowity zakaz przynoszenia do placówki telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Uczniowie placówki w Mławie byli ponadto karani ujemnymi punktami  z zachowania za następujące "przewinienia": "strój zbyt odsłaniający ciało", "wyzywający makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie itp.".

Czytaj więcej

Dyrektor szkoły jak prokurator i sędzia. "Skaże" ucznia na prace porządkowe

Andrzej Kulmatycki, dyrektor z Kuratorium Oświaty w Warszawie wskazał, iż zgodnie z art. 99 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe, obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: „przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły”. - Sposób w jaki ten przepis jest sformułowany oznacza, że pod pewnymi warunkami wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych w szkole jest możliwe. Szkoła w statucie może jedynie określić te warunki i wskazać w jakim stopniu uczniowie mają ich przestrzegać. W Statucie Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie całkowicie zakazano wnoszenia telefonów na teren szkoły, czyli statut nie określa warunków wnoszenia i korzystania z tych telefonów, a zatem jest niezgodny z art. 99 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe - uznał Kulmatycki.

Jednocześnie wskazał, że z art. 99 ust. 3 Prawa oświatowego wynika, że: Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie: „przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100”. - Szkoła posiada jedynie kompetencje do określania zasad ubierania się, nie zaś szeroko pojętego wyglądu ucznia. Z uwagi na powyższe dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie, został poproszony o dostosowanie zapisów statutu do wymogów prawa. Sprawa jest przez nas monitorowana - napisał w mailu przesłanym do redakcji Kulmatycki.

Dyrektor SP nr 7 w Mławie zastosował się już do prośby Kuratorium Oświaty w Warszawie i zmienił zapisy statutu - podaje "SE".

Czytaj więcej

Zasady ubierania się w statucie szkoły