Ze skargi, która wpłynęła do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że odmienne traktowanie niezaszczepionych podchorążych polega także na oddzielaniu ich podczas apeli od tych, którzy poddali się szczepieniom oraz organizowaniu wielokrotnych, długotrwałych spotkań dyscyplinujących z  niezaszczepionymi.  Ponadto podchorążowie mieli być wielokrotnie proszeni o podawanie przyczyn niezaszczepienia. Jednemu z nich odmówiono możliwości wyboru miejsca zaszczepienia się przeciw COVID-19 i zobligowano do poddania się szczepieniu w podmiocie wskazanym przez komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Jak piszą skarżący, wszystko to spowodowało i nadal powoduje coraz większą niechęć zaszczepionych podchorążych wobec niezaszczepionych. Sprzyja to powstawaniu sytuacji konfliktowych.

RPO podjął w tej sprawie interwencję i poprosił o stanowisko płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca, komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Rzecznik przypomniał w swoim piśmie, że wielokrotnie interweniował w sprawach ograniczania prawa osób niezaszczepionych przeciw COVID- 19, w tym prawa do ochrony prywatności, prawa do nauki czy praw żołnierzy zawodowych. Podkreślał też, że ograniczenia praw osób niezaszczepionych musiałyby wynikać z ustawy.

Czytaj więcej

Bez certyfikatu nie wchodzisz. O dyskryminacji nie ma mowy