Studenci odbywający odpłatne studia na kierunku lekarskim w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt w dwóch terminach w danym roku – w okresie 21 dni od rozpoczęcia danego semestru. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie kredytów na studia medyczne, wynika to z faktu, że kredyt wpłacany jest na rachunki bankowe uczelni nie później niż w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Wyjątkiem jest rok bieżący – wniosek o kredyt na studia obejmujący pierwszy semestr roku akademickiego 2021/22 studenci będą mogli złożyć w ciągu 30 dni od wejścia rozporządzenia w życie.

Czytaj więcej

Kredyty dla studentów medycyny: państwo spłaci, lekarz odpracuje

Projekt przewiduje, że wniosek o kredyt na studia medyczne studenci będą mogli złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez system bankowości elektronicznej. Umowa kredytowa ma być zawierana między studentem a bankiem w terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku o udzielenie kredytu.

Wypłata pierwszej transzy następować będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast wypłata przez bank kolejnej transzy uzależniona będzie od przedstawienia przez studenta dokumentu potwierdzającego kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze. Umorzenie kredytu zależeć będzie od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Resort zdrowia zakłada, że kredyt na płatne studia medyczne przyszły lekarz będzie mógł odpracować w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne