Stawiamy na bezpieczeństwo

Kolej jest uznawana za najbezpieczniejszy środek transportu lądowego. Zapewnienie dalszego wzrostu jej bezpieczeństwa jest od lat priorytetem w działaniach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Publikacja: 06.09.2023 21:00

Materiał powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego. Partnerem dodatku jest PKP PLK

Nowe skrzyżowania dwupoziomowe, więcej zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych, zmodernizowane tory, nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewniają bezpieczne podróże zarówno pasażerom, jak i kierowcom.

Od wielu lat jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed polską koleją jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory. W 2021 roku ten rodzaj zdarzeń stanowił 42,3 proc.1 wszystkich wypadków kolejowych. Dlatego, tak istotnym jest, by z jednej strony modernizować infrastrukturę kolejową, a z drugiej edukować kierowców i pieszych w zakresie zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu torów.

Nowa, bezpieczna infrastruktura

Bezpieczeństwo użytkowników polskich kolei i dróg jest priorytetem dla PLK SA. Podejmowane przez Spółkę działania inwestycyjne zapewniają bezpieczne i sprawne podróże milionom pasażerów. W ubiegłym roku zmodernizowano 206 przejazdów kolejowo-drogowych oraz wybudowano i zmodernizowano 64 wiadukty. To między innymi te inwestycje wpływają na poprawę bezpieczeństwa na kolei.

W Polsce jest obecnie ponad 12 tys. jednopoziomowych skrzyżowań torów z drogami. Wiele z nich w ostatnim czasie zyskało nowe systemy zabezpieczeń, oświetlenie oraz monitoring. W wielu miejscowościach w całej Polsce, w miejscu przejazdów kolejowo-drogowych, budowane są wiadukty kolejowe lub drogowe. Zyskują na tym zarówno podróżujący koleją, jak i kierowcy czy piesi. Ruch pociągów i samochodów jest płynniejszy, a przemieszczanie się przez tory wygodniejsze. Dodatkowe zabezpieczenia, nowe nawierzchnie, oświetlenie czy wydzielone przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe nie rozwiązują wszystkich problemów. Liczba wypadków z roku na rok jest mniejsza, ale z nagrań z kamer monitoringu widać, że kierowcy i piesi często nie przestrzegają przepisów i nie zachowują odpowiedniej ostrożności przed skrzyżowaniem. Nie zawsze zastąpienie przejazdu wiaduktem kolejowym czy drogowym jest możliwe do zrealizowania. Ma na to wpływ wiele czynników, także ekonomicznych. Dlatego tak ważne dla Spółki są działania edukacyjne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od osiemnastu lat prowadzą jedną z największych w Europie kampanii społecznych „Bezpieczny przejazd". Działania realizowane w ramach kampanii systematycznie podnoszą świadomość kierowców i pieszych o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

Polacy wybierają kolej

Zainteresowanie koleją stale rośnie. Coraz wyższy poziom zaufania do kolei wpływa na wzrost liczby podróżnych. Polacy poszukują alternatywnych, tańszych możliwości dojazdu do pracy czy szkoły. Coraz większa część społeczeństwa zaczyna patrzeć na wybór środka transportu pod kątem ekologii. Pod tym względem kolej nie ma sobie równych wśród innych środków transportu zbiorowego. Warto podkreślić, że jedynie 0,4% CO2 emitowanego przez transport w Europie pochodzi z transportu kolejowego, to 3 razy mniej niż samochody i 8 razy mniej niż samoloty2.

Nowe wiadukty w całej Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III". Tylko w ramach tego jednego projektu w całym kraju budowanych jest 18 bezkolizyjnych skrzyżowań: 12 wiaduktów kolejowych (tuneli drogowych) i 6 wiaduktów drogowych. Nowe obiekty zwiększą bezpieczeństwo podróży koleją oraz usprawnią ruch samochodowy i pieszo-rowerowy. Dla pieszych i rowerzystów powstają wydzielone chodniki i ścieżki rowerowe. Monitoring i oświetlenie zwiększają bezpieczeństwo po zmroku.

Z nowych wiaduktów korzystają już mieszkańcy Sokółki (województwo podlaskie), Skierniewic (województwo łódzkie), Kostrzyna i Plewisk (województwo wielkopolskie), Legionowa (województwo mazowieckie) oraz Dąbrowy Górniczej (województwo śląskie). Sukcesywnie oddawane są do użytku kolejne obiekty. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Od 2015 roku realizujemy Krajowy Program Kolejowy. Pierwsze finansowanie Programu zakładało inwestycje o łącznej wartości 79 mld zł i obejmowało 240 projektów i modernizację 9000 km torów.

Dzięki naszym działaniom znacząco poprawił się ruch kolejowy. Wybudowaliśmy nowe przystanki oraz reaktywowaliśmy nieczynne od wielu lat linie kolejowe niwelując w wielu regionach wykluczenia komunikacyjne. Podnieśliśmy standard podróży na trasach regionalnych i międzyregionalnych. Liczne inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyniają się do zwiększenia komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa podróży.

Kolej jest coraz bardziej niezawodnym środkiem transportu i podróżni to dostrzegają. W 2022 r. z usług kolei skorzystało 342,2 mln osób. To najwyższa liczba od 2000 roku. Polacy nie tylko coraz chętniej wybierają pociąg, ale co ważne 70% podróżnych3 ocenia kolej jako bezpieczny środek transportu. Te dane cieszą i mobilizują nas do dalszego wprowadzania konkretnych kroków poprawiających zarówno dostęp do kolei, jak i bezpieczeństwo. Rozwój transportu kolejowego, to jeden z głównych celów rządu w obszarze społeczno-gospodarczym – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Materiał powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego. Partnerem dodatku jest PKP PLK

Materiał powstał w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego. Partnerem dodatku jest PKP PLK

Nowe skrzyżowania dwupoziomowe, więcej zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych, zmodernizowane tory, nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewniają bezpieczne podróże zarówno pasażerom, jak i kierowcom.

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
Opera prezentuje pierwszą, testową wersję przeglądarki Opera One R2
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Dodatki
Hype, halucynacje i koszty
Dodatki
Komunikacja i promocja z dużymi obostrzeniami
Dodatki
Cyfryzacja, robotyka i wzmocnienie geriatrii
Dodatki
Wciąż wprowadzane za wolno