Politechnika Śląska? – duży wybór kierunków i nowoczesna marka

Wybór kierunków studiów na Politechnice Śląskiej jest duży, a ich zakres ogromny! Od informatyki, automatyki, przez budownictwo, architekturę, biotechnologię aż po zarządzanie, lingwistykę czy inżynierię ogólną! Oprócz głównych kierunków bardzo dużo jest też specjalizacji. W każdej dziedzinie wykładowcami są naukowcy i nauczyciele akademiccy z pasją, wiedzą ekspercką i doświadczeniem.

Publikacja: 28.04.2023 15:00

Materiał partnera: Politechnika Śląska

Politechnika Śląska? – duży wybór kierunków i nowoczesna marka Wybór kierunków studiów na Politechnice Śląskiej jest duży, a ich zakres ogromny! Od informatyki, automatyki, przez budownictwo, architekturę, biotechnologię aż po zarządzanie, lingwistykę czy inżynierię ogólną! Oprócz głównych kierunków bardzo dużo jest też specjalizacji. W każdej dziedzinie wykładowcami są naukowcy i nauczyciele akademiccy z pasją, wiedzą ekspercką i doświadczeniem. Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako baza naukowo-dydaktyczna dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie. Dziś Politechnika Śląska należy do prestiżowego grona dziesięciu polskich szkół wyższych – laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Wspólnie z ośmioma uczelniami z państw Unii Europejskiej tworzy konsorcjum w ramach Uniwersytetu Europejskiego Eureca-Pro.

Uczelnia prowadzi badania w 12 dyscyplinach naukowych oraz w 6 Priorytetowych Obszarach Badawczych, do których należą: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; Materiały przyszłości; Inteligentne miasta i mobilność przyszłości; Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Konsekwentnie realizowana od 2016 roku strategia rozwoju przynosi efekty w postaci stale umacniającej się pozycji uczelni w skali kraju i na arenie międzynarodowej jako kluczowego partnera do współpracy naukowo-badawczej w różnych obszarach technologicznych oraz jako centrum kształcenia inżynierskiego dla gospodarki zaawansowanych technologii.

Przykładowe aktywności:

• Politechnika Śląska jest współorganizatorem Śląskiego Festiwalu Nauki, największego wydarzenia popularyzującego naukę w Polsce.

• Wspólnie z siedmioma uczelniami publicznymi i miastem Katowice PŚ współtworzy Konsorcjum Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024.

• Politechnika Śląska jest partnerem merytorycznym Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®, także wielokrotnym laureatem nagradzanym w konkursach patentów i wynalazków. Od trzech lat uczelnia zajmuje 1. lub 2. miejsce w Polsce pod względem liczby zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Politechnika Śląska swój główny kampus ma w Gliwicach – mieście dobrze skomunikowanym pod względem każdego środka transportu. Wydziały znajdują się również w Katowicach i Zabrzu. Same Gliwice są miastem o bogatej historii, a także liderem pod względem firm z branży nowoczesnych technologii.

Mamy 13 wydziałów i 1 instytut:

· Wydział Architektury

· Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

· Wydział Budownictwa

· Wydział Chemiczny

· Wydział Elektryczny

· Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

· Wydział Inżynierii Biomedycznej

· Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

· Wydział Inżynierii Materiałowej

· Wydział Matematyki Stosowanej

· Wydział Mechaniczny Technologiczny

· Wydział Organizacji i Zarządzania

· Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

· Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Łączenie nauki z praktyką – w tym jesteśmy ekspertami! To na Politechnice Śląskiej powstały pierwsze w Polsce studia dualne, które – pół na pół – łączą naukę teorii na uczelni z praktyką odbywaną w konkretnych firmach przemysłowych.

Absolwenci tych kierunków są rozchwytywani na rynku pracy, ponieważ wraz z ukończeniem studiów mają już za sobą kilkuletnie, niezwykle cenne doświadczenie.

Politechnika Śląska to też bogate życie studenckie – mamy wiele organizacji studenckich, w tym sekcje sportowe, teatr, chór i zespół studencki, a także klub studencki oraz akademiki na kampusie.

Rozwijać swoje naukowe zainteresowania możesz w wielu różnorodnych studenckich kołach naukowych.

Mamy też wsparcie w postaci stypendium socjalnego, rektorskiego, dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Last but not least – zagraniczne wyjazdy i wymiana międzynarodowa. Na Politechnice Śląskiej wiele kierunków prowadzonych jest w jęz. angielskim, ponieważ mamy wielu zagranicznych studentów. Możesz też wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+. Ponadto, nasza uczelnia jest jednym z członków Uniwersytetu Europejskiego Eureca-Pro, w ramach której prowadzimy wiele międzynarodowych inicjatyw.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Politechnice Śląskiej – zapraszamy do kontaktu. I powodzenia na maturze!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji: www.rekrutacja.polsl.pl tel. 32 400 30 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15–14:45) e-mail: rekrutacja@polsl.pl.

Materiał partnera: Politechnika Śląska

Materiał partnera
Ubezpieczenie moto, jakiego nie ma nikt
Materiał partnera
Kolejny sezon urlopowy przed nami. Czego należy się spodziewać?
Dodatki
Firmy: nadal daleko do normalności
Materiał partnera
Wykorzystać potencjał transportu kolejowego
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Dodatki
Coraz więcej kobiet wybiera uczelnie techniczne
Dodatki
Nowe wyzwania, nowe kierunki