Budujemy i myślimy – odpowiedzialnie i ekologicznie

Udział ponownego wykorzystania odpadów w Grupie Budimex znajduje się na poziomie powyżej 50 proc. Celem spółki na najbliższe 5 lat jest posiadanie ok. 500 MW mocy energii ze źródeł odnawialnych na wszystkie potrzeby własne.

Publikacja: 21.04.2023 09:00

Materiał partnera: Budimex

W ciągu najbliższych dwóch lat Budimex posadzi niezależnie od nasadzeń kompensacyjnych ponad 3 000 drzew. Działania zgodne z zasadami ESG stanowią w dzisiejszych czasach niezbędny element strategii rozwoju przedsiębiorstw. Poszanowanie środowiska oraz efektywne korzystanie z naturalnych zasobów, a także proekologiczne, innowacyjne rozwiązania dla budownictwa są jednym z głównych kierunków i celów, realizowanych przez lidera polskiej branży budowlanej, firmę Budimex.

Generalny wykonawca inwestuje m.in. w farmy wiatrowe i fotowoltaikę, aktywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Ponadto, przy realizacji poszczególnych kontraktów, Budimex prowadzi działania lokalne związane z ochroną środowiska. Priorytetem spółki jest także ograniczanie generowanych odpadów, zużycia wody i energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Budimex sukcesywnie zwiększa udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz ciągle wdraża i promuje technologie niskoemisyjne.

– W 2022 roku zanotowano wzrost w ilości wytwarzanej w Grupie Budimex energii z OZE na poziomie 215,1 proc. w stosunku do roku minionego. Ilość energii z OZE będzie w kolejnych latach sukcesywnie wzrastała wraz z inwestycjami w nowe projekty związane z wytwarzaniem zielonej energii – mówi Anna Karyś Sosińska, Członek Zarządu Budimex SA. Spółka na wiele sposobów stara się minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Obecnie udział ponownego wykorzystania odpadów w Grupie Budimex znajduje się na poziomie 50 proc – dodaje Anna Karyś Sosińska.

Zielona energia na budowach i w miastach

Grupa Budimex aktywnie rozwija się w obszarze odnawialnych źródeł energii. Do 2026 roku firma planuje być samowystarczalna energetycznie. W tym celu m.in. została powołana spółka BXF Energia, której zadaniem ma być pozyskiwanie i rozwój wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych. Celem spółki na najbliższe 5 lat jest posiadanie w fazie budowy i eksploatacji ok. 500 MW mocy. Przy obecnych cenach energii szacowany obrót roczny spółki to około 300 mln zł.

Jako Inwestor Budimex posiada także spółkę Magnolia Energy i Fotowoltaika, które realizują budowę farmy wiatrowej i fotowoltaicznej o łącznej mocy ponad 20 MW. W 2022 roku generalny wykonawca zrealizował również farmę wiatrową w Drachowie. Ponadto, w biurze Budimex w Chwaszczynie zainstalowana została mikroinstalacja PV o mocy 31,6 kW. Łącznie na dachu budynku znalazło się aż 80 sztuk ogniw fotowoltaicznych. W tej lokalizacji zrealizowano także montaż magazynów energii GTX3000-H4 o łącznej mocy 30 kW. Oznacza to, że ponad 75% zapotrzebowania obiektu pochodzi z energii słonecznej. To korzyść nie tylko dla firmy, ale i dla klimatu – mikroinstalacja pozwoli zaoszczędzić nawet do ponad 0,5 tysiąca ton węgla na wszystkich budowach generalnego wykonawcy.

Budimex od niedawna inwestuje również w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych - powołał w tym celu spółkę Budimex Mobility, której celem jest utworzenie sieci ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. – Aby zapewnić swoim partnerom odpowiedni poziom obsługi, Budimex Mobility rozpoczął współpracę z Elocity, jedną z najbardziej zaawansowanych platform EV w Polsce. W lutym br. spółka podpisała umowę kupna 109 stacji ładowania samochodów elektrycznych od firmy Enea Operator. Proces przejęcia rozpoczął się w czterech miastach: Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim. Budimex Mobility rozwija także sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w sposób organiczny prowadząc kompleksowy proces deweloperski wspólnie z samorządami i zarządcami powierzchni - mówi Jakub Długoszek, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA.

Budimex zdecydował się również na wdrożenie kolejnego europejskiego standardu ekozarządzania i audytu – systemu EMAS. To instrument Unii Europejskiej stworzony dla przedsiębiorców i organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko oraz doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku. Jest to obecnie najbardziej wiarygodny system zarządzania środowiskowego.

Świadomość społeczna i zielone inicjatywy

W ostatnim czasie największy polski generalny wykonawca rozpoczął wewnętrzną kampanię informacyjno – edukacyjną pod hasłem „Zielony kwiecień w Grupie Budimex", skierowaną do pracowników organizacji. W jej ramach spółka organizuje szereg wydarzeń promujących ekologię i troskę o środowisko. Impulsem do powstania kampanii był Dzień Ziemi, który przypada 22 kwietnia. Jako firma świadoma zachodzących zmian klimatycznych i kondycji, w jakiej znajduje się środowisko, Budimex chce rozszerzać społeczną świadomość ekologiczną.

Jednym z obecnie realizowanych przez Budimex działań jest akcja „Przystanek Zieleń" związana z nasadzeniami kompensacyjnymi w ramach inwestycji Tramwaj do Wilanowa. Generalny wykonawca posadził do tej pory 140 nowych drzew, w sumie zapowiedziano posadzenie ponad 1000 sztuk do 2024 r., z czego czterysta to okazy dodatkowe, z inicjatywy własnej wykonawcy. Oprócz tego, Budimex zainicjował akcję nasadzeń 2000 drzew w Nadleśnictwie Celestynów k. Otwocka.

Zaangażowanie Budimeksu nie ogranicza się tylko do inicjatyw związanych ze środowiskiem. Firma prężnie działa także w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez długofalowe projekty takie jak m.in. Hello ICE czy Strefa Rodzica.

Materiał partnera: Budimex

Materiał partnera: Budimex

W ciągu najbliższych dwóch lat Budimex posadzi niezależnie od nasadzeń kompensacyjnych ponad 3 000 drzew. Działania zgodne z zasadami ESG stanowią w dzisiejszych czasach niezbędny element strategii rozwoju przedsiębiorstw. Poszanowanie środowiska oraz efektywne korzystanie z naturalnych zasobów, a także proekologiczne, innowacyjne rozwiązania dla budownictwa są jednym z głównych kierunków i celów, realizowanych przez lidera polskiej branży budowlanej, firmę Budimex.

Pozostało 91% artykułu
Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
Unijne fundusze na rozwój
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie