Materiał powstał we współpracy z KRD, Kaczmarski Group, Kaczmarski Inkasso, NFG i Rzetelną Firmą

Kluczowym elementem w dbaniu o płynność finansową jest odpowiedni dobór klientów, którym sprzedajemy towar lub usługę z odroczonym terminem płatności lub którzy dostarczają nam komponentów niezbędnych dla wykonania naszych zleceń. Zadłużony dostawca, który nie zrealizuje zamówienia, może tak samo stać się przyczyną kłopotów finansowych, jak klient, który nie zapłaci za fakturę.

Raport+ odsieje niesolidnych klientów

Zamiast szukać w wielu źródłach informacji o przyszłych i obecnych kontrahentach, najlepiej jest pozyskać jeden zbiorczy raport, który da jasny obraz ich rzetelności finansowej. Na rynku są już takie możliwości. Kompleksowy Raport+, oferowany przez Kaczmarski Group, oprócz danych z Krajowego Rejestru Długów, giełd wierzytelności, KRS, CEIDG, UOKiK, KNF, rejestru płatnika VAT i dostępu do białej listy podatników VAT, oferuje też wykaz danych z takich źródeł, jak lista PEP (krajowa i zagraniczna), Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i listy sankcyjne.

Kaczmarski Group od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. Jednym z takich działań jest dostarczanie aktualnych, obszernych informacji na temat wiarygodności finansowej kontrahenta w postaci jednego zbiorczego dokumentu właśnie pod nazwą Raport+. To popularne i wielokrotnie nagradzane rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorca sprawdzi najważniejsze informacje o swoim kontrahencie czy potencjalnym kliencie. Dzięki temu zyskuje wiedzę na temat interesującej go firmy, co pozwala na lepszą ocenę wiarygodności finansowej, a tym samym mniejsze ryzyko transakcyjne w przypadku współpracy.

Sprawdzając numer NIP firmy, która go interesuje, przedsiębiorca z raportu dowiaduje się, czy jest ona zadłużona oraz jakie podmioty są z nią powiązane. Raport+ zawiera także cenne informacje, takie jak sprawozdania finansowe firmy z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

Raport+ to również źródło informacji o tym, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Wskazuje właściwy numer rachunku bankowego do przelewów oraz urząd skarbowy, w którym składa on zeznania podatkowe. Dzięki temu chroni przedsiębiorcę przed dotkliwymi sankcjami, jakie od 1 stycznia 2020 r. grożą za przelanie kwoty wyższej niż 15 tys. zł na rachunek niezarejestrowany na białej liście. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje identyfikator zapytania, który jest dowodem w razie kontroli skarbowej, że dochowało się należytej staranności w weryfikacji kontrahenta.

W ten sposób Raport+ przedstawia szczegółowy obraz kondycji sprawdzanego przedsiębiorstwa. Można tu znaleźć m.in. całościowy wynik analizy wiarygodności płatniczej, która przewiduje prawdopodobieństwo trafienia do KRD w perspektywie sześciu miesięcy, status płatnika VAT czy informacje o przyznanych dotacjach. Wszystkie te dane, połączone w jednym miejscu i zebrane w formie przejrzystego dokumentu, pozwalają na kompleksową ocenę uczciwości klienta.

Oprócz informacji, czy partner jest czynnym płatnikiem VAT oraz czy jest dłużnikiem notowanym w KRD, przedsiębiorcy z Raportu+ otrzymują także dane z KRS (w tym US i ZUS), CEIDG, UOKiK, KNF. Integralną częścią raportu jest punktowa ocena wiarygodności sprawdzanego przedsiębiorcy. Ułatwia to podjęcie decyzji o rozpoczęciu z nim współpracy i określenia, na jakich warunkach powinna się odbywać, lub rezygnacji z niej w trosce o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy.

RiskRadar – system wczesnego ostrzegania dla firm

Mniejsze firmy przede wszystkim potrzebują rozwiązań, które ułatwią ocenę rzetelności finansowej kontrahentów – zarówno odbiorców, jak i dostawców. Jest im to niezbędne do ustalenia warunków płatności dla partnerów w oparciu o aktualne i kompleksowe dane. Potrzebują także pełnego oglądu sytuacji klientów, aby na bieżąco dostawać sygnały, czy dany kontrahent ma problemy z regulowaniem zobowiązań.

Rozwiązaniem, które daje takie możliwości, jest RiskRadar. To usługa stworzona przez Kaczmarski Group, działająca jak systemem wczesnego ostrzegania dla firm, który zapewnia kompleksową analizę kondycji finansowej klientów i dostawców. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji biznesowych przez system szybkiego wykrywania zagrożeń.

RiskRadar to nowatorska i jedyna na polskim rynku usługa, która bada sytuację finansową kontrahenta w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Długów oraz analizę wiarygodności płatniczej, czyli tzw. scoring, który korzysta z milionów danych pochodzących zarówno z bazy danych KRD, jak i rejestrów publicznych. Odbywa się to w sposób ciągły i automatyczny, w oparciu o wiele źródeł danych, w tym analizę własnych obrotów i należności od kontrahentów. Serwis dostarcza dane o sytuacji partnerów w przejrzysty i, co najważniejsze, miarodajny sposób. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę uzyskania zweryfikowanych informacji o kontrahentach.

Szerokie sprawdzanie kondycji finansowej nowych partnerów biznesowych i konsumentów w wielu zagregowanych źródłach pozwala nie tylko chronić interes firmy, ale też zapobiegać wyłudzeniom w gospodarce.

Rzetelna Firma wspiera solidnych w biznesie

Ci przedsiębiorcy, którzy chcą dać sygnał otoczeniu, że są solidni, korzystają z programu Rzetelna Firma pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który niedawno przeszedł istotną modyfikację. To program dla każdego przedsiębiorcy, który chce pokazać, że rzetelność i uczciwość w biznesie jest dla niego najważniejsza. Ułatwia budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako wiarygodnej i wypłacalnej, a tym samym pomaga w pozyskiwaniu nowych klientów, uzyskiwaniu lepszych warunków przy podpisywaniu umów z dostawcami. Uczestnicy programu posługują się wirtualną wizytówką, która zawiera szereg informacji o przedsiębiorcy – czy widnieje w KRD, nie znajduje się na giełdzie długów Kaczmarski Inkasso, liście ostrzeżeń KNF, listach sankcyjnych, nie zalega w ZUS i urzędzie skarbowym. Dodatkowo na podstawie analizy wielu danych otrzymuje ocenę wiarygodności płatniczej, która dla czytających wizytówkę jest czytelną rekomendacją rzetelności jej posiadacza.

Rzetelna Firma jest więc nie tylko programem do certyfikacji i potwierdzania rzetelności płatniczej przedsiębiorców, ale także źródłem informacji na temat ich aktualnej sytuacji gospodarczej. Dzięki nowej technologii informacje dostępne na wirtualnej wizytówce będą bowiem aktualizowane na bieżąco 24 godziny na dobę. Będziemy więc mieli gwarancję, że ocena jest jak najbardziej aktualna. Rzetelna Firma skupia ponad 37 000 przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.

Windykacja polubowna przywraca pieniądze do obiegu

Utrzymanie płynności finansowej, zwłaszcza w tak niestabilnych warunkach ekonomicznych jak obecnie, jest dla przedsiębiorców priorytetem. Wielu ma jednak opory przed upominaniem się o zapłatę u kontrahentów w obawie przed pogorszeniem relacji biznesowych. Ich faktury za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę powinny zostać opłacone w terminie, jednak często tak się nie dzieje. Nie należy wówczas zwlekać, lecz przekazać je do profesjonalnej windykacji. Negocjatorzy potrafią sprawnie doprowadzić do zawarcia ugody i zaproponować rozwiązanie, które zaakceptuje i dłużnik, i wierzyciel, np. spłatę zadłużenia w ratach. A to wszystko z zachowaniem dobrych kontaktów pomiędzy obiema stronami.

Windykacja polubowna, realizowana przez Kaczmarski Inkasso, najstarszą firmę windykacyjną w Polsce, polega na zmotywowaniu dłużnika do dobrowolnej spłaty należności i odnowieniu rzetelnej współpracy z wierzycielem. Podstawowym działaniem są negocjacje przez telefon, e-mailem bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty, a także, w uzasadnionych przypadkach, poprzez bezpośrednie spotkania negocjatorów terenowych w miejscu zatrudnienia lub zamieszkania dłużnika. Negocjatorzy Kaczmarski Inkasso mają szerokie doświadczenie w prowadzeniu efektywnych rozmów z dłużnikami, a także bardzo dobrą znajomość poszczególnych branż gospodarki. Miarą nowoczesnej windykacji nie jest nakłanianie do spłaty zaległości, ale doprowadzenie do stanu, w którym dłużnik sam wykaże chęć uregulowania zaległości. Usługa windykacji polubownej ma doprowadzić do rozwiązania sporu z dłużnikiem przed podjęciem bardziej radykalnych kroków prawnych – na tym etapie można wyjaśnić sporne sytuacje. W przypadku braku zapłaty na etapie polubownym sprawa może zostać skierowana do Kancelarii Prawnej VIA LEX, która zapewnia sądowo-egzekucyjną obsługę wierzytelności.

Fakturatka – firmowe zakupy na raty

Raty kojarzą się zwykle z konsumentami i tym, że dotyczą zakupu sprzętu elektronicznego bądź mebli. Tymczasem na raty do firmy można kupić już niemal wszystko, a to dzięki rozwiązaniu, jakie oferuje Fakturatka. To unikalny na polskim rynku produkt dla firm działających w sektorze B2B, oferowany przez NFG – spółkę faktoringową działającą w ramach Kaczmarski Group. Fakturatka rozłoży na raty praktycznie każdą fakturę zakupową – towar czy sprzęt, opłaty za licencje, oprogramowanie i usługi. Klienci NFG sfinansowali już Fakturatką m.in. wyposażenie biura, części samochodowe, usługi księgowe, roboty budowlane w lokalu, nową stronę internetową, szkolenia czy 2 tony orzeszków potrzebnych do produkcji słodyczy.

Działanie Fakturatki jest proste – to NFG opłaca zakupy klienta, dokonując przelewu na konto dostawcy wskazane na fakturze, zamówieniu czy fakturze proforma. Klient staje się właścicielem produktu i spłaca należność w ratach NFG.

Nie dość, że Fakturatka pozwala kupującemu na racjonalne planowanie wydatków firmowych, to jednocześnie zapewnia sprzedającemu pewność otrzymania pieniędzy na czas. Oferując swoim klientom możliwość zakupów na raty, firma zwiększa sprzedaż, jednocześnie przerzucając ryzyko niewypłacalności klienta na NFG.

eFaktoring uwalnia gotówkę w przedsiębiorstwach

W wielu branżach odroczone płatności to od wielu lat standard. Niestety, nie pozostaje to bez wpływu na płynność finansową, a najboleśniej tę sytuację odczuwają mikrofirmy. NFG od kilku lat wspiera małych przedsiębiorców w niwelowaniu zatorów płatniczych, oferując im eFaktoring – pierwszy na polskim rynku faktoring online, który umożliwia szybkie uwolnienie środków z faktur sprzedażowych. Dzięki temu pieniądze należne za wykonaną pracę lub sprzedany towar mogą trafić na konto firmy nawet w pięć minut od zgłoszenia faktury do finansowania, pomagając zachować płynność finansową i skutecznie ograniczając zagrożenie bankructwem. Otrzymane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel: pensje pracowników, podatki, zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego, zakup towarów i usług, inwestycje, sprzęt do biura, oprogramowanie, paliwo czy działania reklamowe.

Odpowiadając na potrzeby rynku, NFG skonstruowało ofertę obejmującą różne rodzaje faktoringu – jawny, cichy, ekspres i zaliczkowy. Warto wiedzieć, że eFaktoring nie skutkuje zaciąganiem długookresowych kredytów, bo uwalnia kapitał wewnętrzny, który jest już w firmie, i pozwala mądrze nim zarządzać.

Materiał powstał we współpracy z KRD, Kaczmarski Group, Kaczmarski Inkasso, NFG i Rzetelną Firmą